DEBATA SPOŁECZNA Z UDZIAŁEM WAŁECKICH POLICJANTÓW

Najnowsze Regiony Wałcz Wydarzenia

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu wspólnie z Burmistrzem Miasta i Gminy Człopa byli organizatorami Otwartej Debaty Społecznej. Spotkanie odbyło się w sali Domu Kultury w Człopie. Była to okazja do porozmawiania lokalnej społeczności z Policją i samorządowcami.

Organizacja debat społecznych to jedno z priorytetowych zadań policji. Spotkania mają na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Służą także wymianie informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach, dzięki czemu mogą zostać wypracowane wspólnie metody ich eliminowania.

We wczorajszej debacie porszony został między innnymi temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zadania priorytetowe policjantów dzielnicowych. Po przywitaniu gości specjalnych, głos zabrał Pan Jerzy Bekker Burmistrz Miasta i Gminy Człopa, a następnie podinsp. Artur Grenda Komendant Powiatowy Policji w Wałczu, który podziękował mieszkańcom za przybycie, a następnie omówił stan bezpieczeństwa na terenie gminy Człopa.

Kolejni prelegenci to podinsp.Tomasz Kniat naczelnik Wydziału Prewencji i asp. szt.. Artur Prendecki naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. Omówione zostały także dwa policyjne narzędzia: Aplikacja Moja Komenda – ułatwiająca nawiązanie kontaktu ze swoim dzielnicowym i narzędzie do diagnozy najbardziej dokuczliwych zagrożeń  tj. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przedstawione i omówione zostały również działania profilaktyczne realizowane przez wałeckich policjantów oraz zaprezentowane zostały sylwetki policjantów dzielnicowy Posterunku Policji w Człopie.

Na zakończenie debaty zaproszono jej uczestników do wypełnienia anonimowych ankiet, których wyniki będą wykorzystane przez kierownictwo jednostki. Tegoroczna debata odbyła się pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” i miała charakter debaty inicjującej. Podczas debaty nie zabrakło podziękowań ze strony mieszkańców dla policjantów z Posterunku Policji w Człopie.

Był to zaskakujący i bardzo miły gest. Każdy uczestnik spotkania otrzymał element odblaskowy celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

KPP Wałcz