Dofinansowanie zabiegów kastracji, sterylizacji i znakowania psów i kotów

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Rusza “Program dofinansowania do zabiegów sterylizacji, kastracji i elektronicznego znakowania psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Piła”, który finansowany będzie z budżetu miasta.

Wnioski można składać w terminie od 12 lipca 2023 r. do 15 listopada 2023 r.
Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia bezdomności psów i kotów, co w efekcie końcowym zminimalizuje liczbę zwierząt trafiających do schronisk. Zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego. Natomiast chipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia.
Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miasta Piły do 15 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Miasta Piły na rok 2023.
Wnioski można składać w terminie od 12 lipca 2023 r. do 15 listopada 2023 r.
Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia i weryfikowane jest na podstawie ewidencji prowadzonej przez tut. Urząd. Właściciel kilku zwierząt domowych (psów
i kotów) może tylko raz w roku kalendarzowym ubiegać się o przyznanie dofinansowania do ww. zabiegów maksymalnie do dwóch zwierząt.
Właściciel może uzyskać dofinansowanie kosztów na:
zabiegi kastracji/sterylizacji psów i kotów w wysokości do 50% poniesionych kosztów zabiegu, ale nie więcej niż 250 zł na jedno zwierzę domowe oraz 50% dofinansowania w przypadku elektronicznego znakowania zwierząt, lecz nie więcej niż 35 zł.
Z usługi można skorzystać w jednym z gabinetów weterynaryjnych, z którym tut. Urząd podpisał umowę:

1. Przychodnia Weterynaryjna „Dona” ul. Kryniczna 1A , 64-920 Piła,
2. Przychodna Weterynaryjna „Animals” ul. Śniadeckich 94, 64-920 Piła,
3. Przychodnia Weterynaryjna „REX” ul. Czarnkowska 16, 64-920 Piła,
4. Przychodnia Weterynaryjna „SPECVET” ul. Kazimierza Wielkiego 17/lok U1, 64-920 Piła,
5. Przychodnia Weterynaryjna „Zwierzak” ul. Łowiecka 12C, 64-920 Piła,
6. Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt „RYŚ” ul. Podgórna 5, 64-920 Piła,
7. Gabinet Weterynaryjny Jarosław Matuszewski, ul. Lutycka 61, 64-920 Piła,
8. Przychodnia Weterynaryjna „AS” Maciej Skowyra, ul. Mieszka I 17, 64-920 Piła,
9. Przychodnia Weterynaryjna „GEKON”, ul. Wawelska 21, 64-920 Piła.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z dofinansowania do zabiegu sterylizacji lub kastracji?
1. Wypełnić wniosek pn. “WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZABIEGU KASTRACJI / STERYLIZACJI / ELEKTRONICZNEGO ZNAKOWANIA PSA / KOTA W ROKU 2023”.

2. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki.
3. Dostarczyć ww. wniosek wraz z załącznikami do Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Piły, parter, pok. 7a.
4. Po zweryfikowaniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu zostanie wydane skierowanie upoważniające wnioskodawcę do dokonania zabiegu.
5. W gabinecie weterynaryjnym koszt zabiegu zostanie pomniejszony.

UM Piła