MDP OSP Z GMINY MSZANA DOLNA Z WIZYTĄ W JRG

Chodzież Najnowsze Regiony Wydarzenia

W okresie wakacyjnym strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży prowadzą pokazy i prezentacje sprzętu ratowniczo – gaśniczego połączone z zajęciami edukacyjnymi głównie dla młodych osób wypoczywających na terenie powiatu chodzieskiego.

W dniu 10 lipca 2023 roku siedzibę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej odwiedzili dzieci i młodzież, którzy na terenie powiatu chodzieskiego w miejscowości Próchnowo odbywają obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Mszana Dolna. Organizatorem obozu jest OSP Lubomierz. W obozie uczestniczy 56 członków.
Głównym tematem zanęć w siedzibie JRG PSP w Chodzieży było bezpieczne zachowywanie się w czasie wypoczynku letniego, w tym zagrożenia jakie występują na strzeżonych i niestrzeżonych akwenach wodnych. Poza tym przybliżone zostały m.in. tematy związane z zagrożeniami występującymi w domach i miejscach zamieszkania zbiorowego. Ciekawymi zajęciami były spotkania w salce
szkoleniowej JRG przy „Mobilnym symulatorze zagrożeń pożarowych”. Ponadto odbyły się pokazy specjalistycznego sprzętu strażackiego.
W związku z trwającym okresem letnim apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, rozwagi i trzeźwego umysłu podczas wypoczynku nad wodą! Szczegółowe porady dotyczące bezpiecznego zachowywania się przy występujących zagrożeniach podczas wakacji można uzyskać na stronie internetowej komendy https://www.gov.pl/web/kppsp-chodziez/prewencja-spoleczna zakładce „CO ROBIMY / PREWENCJA SPOŁECZNA”.

Opracowanie: bryg. Leszek Naranowicz (KP PSP Chodzież).
Zdjęcia: archiwum JRG PSP w Chodzieży.