Dofinansowany sprzęt trafił do OSP

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia

TRZCIANKA. W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej przekazano zestawy ratownictwa przedlekarskiego zakupione w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Niezbędny sprzęt o wartości przekraczającej 63 tys. zł trafił do wszystkich jednostek OSP w gminie Trzcianka.

W ramach projektu zakupiono sprzęt o wartości 63 030,30 zł, z czego wkład własny gminy Trzcianka wyniósł zaledwie 1% (czyli 630,30 zł). Do jednostek OSP: Biała, Siedlisko, Stobno, Niekursko, Nowa Wieś i Trzcianka trafiły nowe: defibrylatory, torby ratownicze, nosze typu deska, szyny typu Kramera oraz plandeki wielofunkcyjne do rozłożenia na ziemi narzędzi.

Nabyte wyposażanie pozwoli na wzrost jakości działań poszczególnych OSP i współpracy z JRG Trzcianka, przy wykorzystaniu potencjału kadrowego strażaków-ochotników oraz podniesie bezpieczeństwo mieszkańców gminy Trzcianka i terenów ościennych.

L.M.-  trzcianka.pl