Dostępne są dotacje na wymianę pieców

Inwestycje Najnowsze Piła

Gmina Piła kontynuuje program dofinansowania do wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na nowe niskoemisyjne źródła ciepła. Zgodnie z przyjętymi wytycznymi wysokość udzielanej dotacji wynosi do 50% kosztów inwestycji (zakupu źródła ciepła, bez dodatkowych kosztów związanych np. z usługą montażu), jednak nie więcej niż 5 000 złotych.

Dofinansowanie uzyskać mogą właściciele domków jednorodzinnych jak i właściciele lokali w budynkach wielorodzinnych, którzy nie zakupili jeszcze nowego źródła ciepła. O przyznaniu wsparcia decyduje kolejność złożenia wniosku, możliwość zakończenia inwestycji w terminie do 15 listopada br. jak i ilość wolnych środków w budżecie miasta Piły.

Przypomnijmy, że w budżecie miasta Piły na rok 2022 na realizację tego zadania przewidziano kwotę 200 000 złotych. Do tej pory podpisanych zostało 20 umów na kwotę 96 325 zł. Do dyspozycji chętnych pilan pozostaje 103 675 zł wolnych środków. Zachęcamy osoby zainteresowane dokonaniem wymiany źródła ciepła do składania wniosków w ramach powyższego programu. Wnioski dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Piły oraz na stronie internetowej pila.pl  Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Marcin Hanc, tel. 673441000, e-mail: mhanc@um.pila.pl, Urząd Miasta Piły, pierwsze piętro, pokój 121.

Jednocześnie informujemy, że powyższe dofinansowanie nie jest związane z równolegle realizowanym w naszym mieście Programem Czyste Powietrze, które dotyczy wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji domków jednorodzinnych. W celu uzyskania informacji na temat programu Czyste Powietrze zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego: Joanną Bolestą, nr tel. 602 718 417, e-mail: jbolesta@um.pila.pl, Urząd Miasta Piły pierwsze piętro pokój 119.

źródło: https://www.pila.pl/aktualnosci/defa1680caf0e9640274741c7db9900d.html