Dostępny samorząd-grant dla Powiatu Chodzieskiego

Chodzież Inwestycje Najnowsze Wydarzenia
Powiat Chodzieski otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zapewnienie dostępności usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży, poprzez poprawę dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Instytucją Ogłaszającą Konkurs był PFRON w ramach Programu „Dostępny samorząd-granty”.
Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań potrzebnych do zapewnienia dostępności usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży. W ramach projektu planuje się m. in.: remont pomieszczenia i toalety na parterze budynku A, usługi doradcze w zakresie dostępności, zakup planu tyflograficznego, zakup usługi tłumacza on-line.
Całkowita wartość projektu wynosi 91 092,70 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizacja niniejszego projektu wpłynie na poprawę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową.