Drzewo przewróciło się na linię wysokiego napięcia

Interwencje Na sygnale Najnowsze Piła Wydarzenia
W m. Dobrzyca doszło do pożaru lasu, do którego doszło w skutek przewrócenia się drzewa na linię wysokiego napięcia.
Działania strażaków polegały na ugaszeniu pożaru oraz przelaniu pogorzeliska wodą. W działaniach uczestniczyły zastępy z OSP Stara Łubianka, OSP Szydłowo oraz JRG1 Piła. Na miejsce udał się również Oficer Operacyjny z KP PSP w Pile.