Dyplomu ukończenia studiów wręczone

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Kolejne roczniki studentów z kierunków ekonomicznych, społecznych, medycznych i technicznych, ostatni raz zaśpiewały Gaudeamus Igitur. Nowi absolwenci, ubrani w togi, z biretami na głowach, odebrali od Kierowników Katedr dyplomy ukończenia studiów w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. To tradycyjny, akademicki symbol zakończenia studenckiego okresu.

Dziękuję za to, że wybraliście naszą Uczelnię, za Wasz trud w studiowaniu i za Wasze zaangażowanie w działalność Uczelni. Jestem przekonany, że dobrze przygotowaliśmy Was do wejścia w zawodową drogę życia. Jestem z Was dumny, ponieważ to Wy, dołączając do grona blisko 10,5 tys. naszych absolwentów, jesteście najlepszą wizytówką PUSS w Pile – powiedział Rektor dr hab. Donat Mierzejewski, prof. PUSS.

Uroczyste Dyplomatorium, to również czas nagrodzenia najlepszych studentów. Rektor wręczył specjalne wyróżnienia – LAURY ABSOLWENTA.

Za wyniki w nauce laury otrzymali:

 • lic. Monika Skowron-Kowalska – absolwentka kierunku ekonomia
 • lic. Martyna Kałka – absolwentka kierunku filologia
 • lic. Zuzanna Kubiak- absolwentka kierunku praca socjalna
 • mgr Anastazja Sypniewska – absolwentka kierunku praca socjalna
 • lic. Paulina Grochowska – absolwentka kierunku kosmetologia
 • lic. Daria Kuleń-Sławińska – absolwentka kierunku pielęgniarstwo
 • mgr Jadwiga Milewska – absolwentka kierunku pielęgniarstwo
 • inż. Ewa Oldenburg – absolwentka kierunku budownictwo
 • inż. Damian Witkowicz – absolwent kierunku elektrotechnika
 • inż. Maciej Dymitruk – absolwent kierunku mechanika i budowa maszyn
 • inż. Jakub Szcześniak – absolwent kierunku transport

Za działalność społeczną wyróżniona została:

 • inż. Karolina Włodarczyk – absolwentka kierunku transport

Za działalność sportową Laurem nagrodzono:

 • lic. Michalinę Makowiecką – absolwentkę kierunku pielęgniarstwo.

Za działalność reprezentacyjną w poczcie sztandarowym Uczelni nagrodę otrzymała lic. Klaudia Walot – absolwentka kierunku pielęgniarstwo.

W tym dniu przyznano również nagrodę wyjątkową – za najlepszą pracę dyplomową. To specjalne wyróżnienie trafiło do nowych inżynierów z Katedry Inżynierii Mechanicznej – Sebastiana Sporsa i Miłosza Siebersa, za pracę „Analiza konstrukcyjno-funkcjonalna skrzyni bezstopniowej stosowanej w pojazdach samochodowych”. Nagrodę, w wysokości 5000 zł, ufundowali oraz wręczyli członkowie Fundacji im. prof. dra hab. Kazimierza Pająka (byłego Rektora Uczelni) – p. Irena Pająk oraz p. Andrzej Pająk.

Nowi absolwenci usłyszeli wiele gratulacji i życzeń sukcesów zawodowych m.in. od: dra Pawła Dahlke – Prorektora ds. Jakości Kształcenia i Studentów, od Adama Szejnfelda – Posła do Parlamentu Europejskiego, Małgorzaty Janyski – Posłanki na Sejm RP, Jacka Bogusławskiego – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Eligiusza Komarowskiego – Starosty Pilskiego oraz od Marii Kubicy – Przewodniczącej Rady Miasta Piły.

Na końcu pojawił się głos najważniejszy – głos absolwentów, w imieniu których wypowiedział się lic. Paweł Saładziak z Katedry Pielęgniarstwo.

– Pragnę podziękować kadrze akademickiej za trud i poświęcenie, okazane nam w ciągu ostatnich lat nauki, które przez pandemię wirusa SARS-CoV-2, były inne i jednocześnie wyjątkowe dla nas wszystkich. Jesteśmy wdzięczni za wszelką pomoc, służenie dobrą radą oraz uwrażliwienie nas na dobro każdego człowieka – bez znaczenia skąd pochodzi i jakiego jest wyznania. Studiowanie w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, to nie tylko zdobywanie wiedzy potrzebnej nam do rozpoczęcia pracy zawodowej, podniesienia kwalifikacji, ale także serdeczność, życzliwość, zrozumienie. Nasza Uczelnia jest wyjątkowa z jeszcze jednego względu – tu nie jesteś tylko numerem legitymacji studenckiej, tu jesteś Anią, Tomkiem, Kasią. Tu wszyscy czuliśmy wzajemny szacunek i za to wszystkim należy się ogromne podziękowania!

Aleksandra Fabiszak
Rzecznik prasowy PUSS w Pile