Dyrektorskie powołania

Najnowsze Wydarzenia Złotów

Katarzyna Cielas, Aldona Chamarczuk i Marek Skórcz, to nowo powołani, a wybrani w drodze konkursu, dyrektorzy placówek prowadzonych przez samorząd powiatu złotowskiego.

Nowi dyrektorzy otrzymali powołania na kolejne 5 lat tj. do 31 sierpnia 2027 roku. Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie została ponownie Katarzyna Cielas (stanowisko dyrektora piastuje od 2017 roku), dyrektorem Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie – Aldona Chamarczuk (stanowisko dyrektora POPZ po raz pierwszy objęła w 2007 roku) i dyrektorem oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie – Marek Skórcz (funkcję dyrektora sprawuje od 2002 roku).

Starosta złotowski Ryszard Goławski wręczając dyrektorskie nominacje podziękował dyrektorom za dotychczasową pracę, profesjonalizm i zaangażowanie.

 

Starostwo Powiatowe w Złotowie