Działasz na terenie powiatu złotowskiego? Możesz zdobyć grant w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

Najnowsze Wydarzenia Złotów

Lokalne inicjatywy napędzają rozwój mieszkańców. Właśnie dlatego Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają samorządy i organizacje pozarządowe z gmin Krajenka, Okonek, Tarnówka i Złotów do udziału w programie grantowym „WzMOCnij swoje otoczenie”. Można otrzymać do 20 000 zł dofinansowania na realizację takich projektów jak zakup drona ratowniczego, rewitalizacja terenów zielonych czy organizacja warsztatów dla dzieci. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września.

„WzMOCnij swoje otoczenie” to program grantowy dla samorządów, ich jednostek organizacyjnych – m.in. przedszkoli, szkół, bibliotek czy ośrodków pomocy społecznej – oraz organizacji pozarządowych. Już po raz trzeci Polskie Sieci Elektroenergetyczne dofinansują inicjatywy lokalne na terenach, w których prowadzone są działania inwestycyjne. Wśród nich znajdą się gminy Krajenka, Okonek, Tarnówka i Złotów.

Tym razem lokalni działacze i aktywiści mogą zgłaszać projekty w kategoriach aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne poprawiające jakość życia mieszkańców 

Istotą programu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest odpowiadanie na różnorodne potrzeby lokalnych społeczności. Przedsięwzięcie pozwala na wspólną realizację pomysłów zainicjowanych przez samorządy, praktyków, liderów i instytucje, które chcą wpływać nie tylko na rozwój miejscowości, ale i jakość życia ich mieszkańców – mówi Szymon Kostiuk, koordynator programu. – W tym roku w całej Polsce planujemy przekazać lokalnym społecznościom rekordowe wsparcie w łącznej wysokości 3,3 miliona złotych – dodaje.

Projekty realizowane ze wsparciem programu „WzMOCnij swoje otoczenie” docierają do szerokiego grona. Zarówno dzieci i młodzież, seniorzy oraz lokalni działacze społeczni z województwa wielkopolskiego korzystają m.in. z wyposażonych pracowni komputerowych, a miejscowi strażacy z kamer termowizyjnych czy nowych mundurów do akcji ratowniczo-gaśniczych. Tylko w tym roku wartość pomocy przekazanej przez PSE na terenie województwa wielkopolskiego to prawie 200 tys. złotych.

Każda kolejna tura „WzMOCnij swoje otoczenie” pokazuje zaangażowanie lokalnych działaczy w funkcjonowanie ich społeczności – zaznacza Olgierd Żyromski z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE. – Cieszymy się, że możemy być częścią tych pozytywnych zmian. Nie możemy doczekać się, aż poznamy kolejne pomysły, które czekają na realizację – podkreśla.

Uczestnicy mogą zgłaszać swoje pomysły do 30 września. Wyniki rekrutacji poznamy już w październiku. Regulamin programu, formularz zgłoszeniowy, zasady składania wniosków oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

Katarzyna Dziadko
Propsy PR Non For Profit Sp. z o.o.