Brydż na działce

Najnowsze Piła Sport Wydarzenia

PIŁA. 16 lipca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Malwa w Pile odbył się  III Turniej Brydża Sportowego o Puchar Prezesa ROD Malwa w Pile.

W turnieju wzięło udział 15 par, z których najlepsze okazały się:

  1. Malenta ? S Czarnecki
  2. Wilk ? G. Horak
  3. Ignaczak ? R. Henclewski

Patronat nad turniejem objął Starosta Pilski, który dla wszystkich przygotował powiatowe upominki. Oprócz upominków na uczestników czekał także posiłek i nagrody, które wręczyli  prezes ROD Malwa Ryszard Grzelak oraz  Członek Zarządu Powiatu w Pile Przemysław Pochylski.

Paulina Barycza