Kolejne skarby na dnie Gwdy

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Gwda odkryła kolejne skarby. Tym razem szczęście dopisało druhowi, Jackowi Jackowiakowi. Podczas ostatniego wspólnego nurkowania strażaków OSP RW i archeologa z Muzeum Okręgowego, na dnie rzeki znalazł motykę z epoki kamienia oraz dzban z okresu nowożytnego.

Płetwonurek z dna wydobył fragment poroża z otworem. Okazało się, że odnalazł świetnie zachowaną motykę z poroża! Zabytek pochodzi z epoki kamienia, zapewne z okresu mezolitu, który na naszych terenach datowany jest na okres od schyłku X tys. p.n.e. do połowy VI tys. p.n.e. Z dna wydobył również dzban gliniany z okresu nowożytnego – poinformowało Muzeum Okręgowe w Pile.

(Red.)
Fot Muzeum Okręgowe