Dziękujemy Wam za trudną służbę!

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, członkowie Ruchu Polska 2050 złożyli wiązankę pod pomnikiem Tysiąclecia Polski na Placu Zwycięstwa w Pile.

Członkowie Ruchu: -Wszystkim żołnierzom i żołnierkom, pracownikom wojska dziękujemy za trudną i odpowiedzialną służbę.

(Red.)
Fot. Marcin Formella