Kochani Rodzice! Dziecko naśladuje Wasze zachowania. Bądźcie przykładem na drodze

Najnowsze Wałcz Wydarzenia

WAŁCZ. Policjanci wałeckiej drogówki wspólnie z dzielnicowymi zorganizowali działania edukacyjne skierowane do najmłodszych. Celem działań było przypomnienie podstawowych zasad od których zależy bezpieczeństwo na drodze oraz uświadomienie dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z niewłaściwych zachowań oraz lekceważenia przepisów ruchu drogowego. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest jednym z priorytetowych zadań, przed którym staje nie tylko Policja, ale również inne instytucje, którym dobro młodego pokolenia nie jest obojętne. To również zadanie rodziców.

Za chwilę rozpocznie się nowy rok szkolny. Bezpieczeństwo dziecka w drodze do szkoły/domu to jedno z priorytetowych zadań policji i innych instytucji, którym dobro młodego pokolenia nie jest obojętne. Dziecko idąc do szkoły, wracając ze szkoły do domu, bawiąc się na podwórku, czy przebywając samo w domu może stać się ofiarą przestępstwa lub nieszczęśliwego wypadku.

Od postawy dorosłych, zależy czy nauczymy najmłodszych radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poczucia odpowiedzialności za siebie. Policjanci wałeckiej drogówki i dzielnicowi przeprowadzili działania podczas, których rozmawiali z najmłodszymi o nawykach właściwych zachowań na drodze z uwagi na kończące się wakacje, a co za tym idzie rozpoczęcie roku szkolnego.

Pamiętajmy, że to dorośli stanowią wzór zachowań dla swoich dzieci. Wyuczone pozytywne zachowania będą procentować w przyszłości. Celem działań policji w ramach prowadzonej akcji było przede wszystkim uświadamianie zagrożeń, ale i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa. Funkcjonariusze rozmawiali z dziećmi o bezpiecznej drodze do szkoły oraz pierwszych dniach pobytu w szkole.

Kochany rodzicu- opiekunie!

Pamiętaj:

– Nie należy straszyć dziecka policjantem- ponieważ w razie zagrożenia nie zechce prosić o pomoc funkcjonariusza czyli osoby, której się boi.

– Dziecko do 7 roku życia może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ma co najmniej 10-lat (sytuacja ta nie dotyczy strefy zamieszkania, gdzie dzieci mogą swobodnie się poruszać ) .

– Wybierz najbezpieczniejszą trasę do szkoły ze zwróceniem uwagi na natężenie ruchu osób i pojazdów, miejsca szczególnie niebezpieczne, jak przejścia przez jezdnie, tory kolejowe.

– Przypomnij dziecku, że nie można zbaczać z wspólnie ustalonej trasy.

– Zwróć uwagę dziecku na zagrożenia ze strony obcych- aby pod żadnym pozorem nie wsiadało do pojazdu obcej osoby, częstowało się słodyczami, mówiło gdzie mieszka itp, a w razie zagrożenia uciekało w kierunku, gdzie są ludzi (sklep, apteka, poczta…) aby wołało o pomoc jeśli będzie taka potrzeba.

– Ucz i przypominaj o zasadach bezpieczeństwa na drodze (zanim przejdzie na drugą stronę ulicy- rozglądania się w lewo, prawo i jeszcze raz lewo).

Mundurowi wspominali także o ważności odblasków w bezpieczeństwie na drodze. Na pamiątkę spotkania odblaskową edukacyjną opaskę otrzymał każdy młody mieszkaniec.Działania wspierały lokalne władze.

Pamiętajmy, że dziecko to doskonały obserwator, który powiela wzorce, jakie zaprezentuje mu rodzic. Każdy odpowiedzialny dorosły powinien rozmawiać z dzieckiem o zasadach ruchu drogowego. Policjanci apelują także do kierowców: Kierowco – uwaga w pobliżu szkół, zdejmij nogę z gazu!

Młodzi mieszkańcy powiatu: Życzymy Wam nowych wyzwań, spełniajcie swoje marzenia i realizujcie ambitne cele, a przede wszystkim bądźcie bezpieczni- policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

Asp. Beata Budzyń
KPP Wałcz