Dzisiaj Dzień Leśnika i Drzewiarza

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. W tym roku 5 kwietnia przypada Dzień Leśnika i Drzewiarza. Z tej okazji składamy życzenia wszystkim leśnikom i dziękujemy im za dbałość o nasze lasy.

Lasy to wielkie bogactwo powiatu pilskiego, zajmują blisko 36 tys. ha powierzchni. Na naszym terenie administrują nimi dwa nadleśnictwa: Zdrojowa Góra i Kaczory należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.  

Leśnicy na co dzień wykonują wiele pracy w ramach prowadzonej gospodarki leśnej. Dbają również o edukację mieszkańców. W tym zadaniu wspiera ich Powiat Pilski, który razem z nadleśnictwami Zdrojowa Góra i Kaczory od 2018 r. realizuje projekty Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim, które mają na celu edukację ekologiczną mieszkańców. Na powyższe działania pozyskaliśmy środki unijne w wysokości blisko 2,7 mln zł. Wartość obu  projektów to 3,8 mln zł.

Leśnicy wykonali już wiele pracy w swoich nadleśnictwach, za co należą im się słowa uznania. W ramach projektu rozbudowali ośrodki edukacji w nadleśnictwach odwiedzane przez dzieci, młodzież i dorosłych, utworzyli liczne ścieżki edukacyjne na urokliwych trasach rowerowych i pieszych, np. wokół j. Kopcze w gm. Kaczory, łącznie z urządzeniem miejsc wypoczynku dla turystów.

Powiat Pilski-Starostwo Powiatowe w Pile utworzył Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w I LO w Pile, wubudował ścieżkę edukacji ekologicznej przy Starostwie Powiatowym, wyposażoną m.in. w liczne informacje na temat bogactwa naszych lasów.

W tym roku, w ramach Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim Etap II podejmowane będą kolejne ciekawe działania i inwestycje z partnerami z obu nadleśnictw. Powiat będzie budował kolejne ścieżki edukacji ekologicznej przy szkołach, w MDK ISKRA w Pile, leśnicy na atrakcyjnych trasach turystycznych.  
– W takim dniu szczególnie warto zaapelować do mieszkańców – dbajmy o nasze lasy i szanujmy ciężką pracę leśników – mówi Eligiusz Komarowski, starosta pilski. 

Na zlecenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra w 2020 r. wyprodukowano także 4 filmy o pracy leśników i gospodarce leśnej  pt. ?Cztery Pory  Roku?.

Powiat Pilski