EWAKUACJA STAROSTWA POWIATOWEGO

Interwencje Na sygnale Najnowsze Wydarzenia Złotów

W ramach praktycznej realizacji porozumienia pn.”BEZPIECZNA WIELKOPOLSKA”, zawartego pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy i Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP, przeprowadzone zostały ćwiczenia ewakuacyjne na obiekcie Starostwa Powiatowego w Złotowie.

Głównym celem było propagowanie zagadnień bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w tym  kontekście umiejętności zachowania się w sytuacjach stresowych będących następstwem innych zagrożeń.  W działania zaangażowanych było blisko 70 pracowników starostwa oraz trzy strażackie zastępy jednostki ratowniczo-gaśniczej a wnioski i spostrzeżenia były na bieżąco przekazywane kierownictwu jednostki samorządowej mając na uwadze dalsze doskonalenie współdziałania podczas potencjalnych rzeczywistych zdarzeń, gdzie interweniują zastępy Państwowej Straży Pożarnej.

  • Opracował: st. kpt. Krzysztof Olczak
  • Zdjęcia: KP PSP Złotów