Fundusze pasywne w Polsce: dlaczego popularność ETF-ów rośnie?

Biznes Chodzież Czarnków Inwestycje Najnowsze Piła Regiony

Fundusze typu ETF zyskały uznanie wielu inwestorów z całego świata – także z Polski.

Co stoi za popularnością takich instrumentów finansowych?

Konferencja WPIC: liczba osób inwestujących w ETF w Polsce coraz większa

WPIC, czyli Warsaw Passive Investment Conference, to konferencja o inwestowaniu pasywnym, która odbywa się od kilku lat w Warszawie. Prelegenci rozmawiają przede wszystkim o instrumentach takich jak fundusze ETF, zyskujących coraz większą popularność zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. To również okazja, by poznać niektóre istotne statystyki na temat polskiego rynku inwestycji. Jak podaje biuro maklerskie jednego z największych banków nad Wisłą, liczba klientów, którzy mają w swoim portfelu ETF-y, wzrosła pomiędzy 2019 a 2021 rokiem aż 12-krotnie. Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2021 wskazują z kolei, że już jedna trzecia respondentów obraca takimi funduszami: to spory wzrost w stosunku do poprzednich lat.

Co sprawia, że ETF-y są tak popularne?

Fundusze typu ETF przeważnie opierają swoje działanie na odwzorowywaniu wybranego indeksu przy minimalnym nakładzie pracy ze strony inwestora. Takie rozwiązania są dostępne w innych formach już wcześniej, jednak ETF-y odznaczają się kilkoma kluczowymi cechami, które stoją za ich popularnością. Jedną z nich jest wyższa płynność – w przeciwieństwie do standardowych funduszy wzajemnych są one w zwykłym obrocie na giełdzie. Oznacza to, że udziały mogą być kupowane i sprzedawane dokładnie tak samo, jak akcje pojedynczych spółek.

Ta płynność łączy się jednocześnie ze stosunkowo dużą stabilnością. Indeksy stanowią często pewien „benchmark” dla całego rynku – ze względu na fakt, że ETF-y naśladują indeksy, można zatem liczyć na zyski porównywalne z ogólnymi wynikami giełdy. Co więcej, rosnąca oferta ETF-ów sprawia, że inwestorzy mogą bez problemu rozszerzyć swój portfel na zagraniczne rynki lub nawet wybrane sektory. Wciąż jednak musimy mieć na uwadze, że przy inwestycji w ETF-y zawsze istnieje ryzyko – możliwa jest utrata potencjalnie nawet wszystkich środków.

Gdzie inwestować w ETF-y?

Wśród platform inwestycyjnych, które umożliwiają wygodny i opłacalny obrót funduszami typu ETF, warto wymienić między innymi Saxo forex broker – oferta duńskiego banku wyróżnia się sporą dostępnością instrumentów z różnych rynków. Inwestorzy mogą ponadto kupować i sprzedawać akcje, obligacje, kontrakty CFD i wiele więcej.

Przy wyborze odpowiedniego maklera do obrotu ETF warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii, takich jak wysokość opłat za wykonywane transakcje. Niskie stawki w parze z dostępem do zagranicznych giełd to połączenie, które pozwoli zapewnić maksymalne możliwości przy inwestycjach w fundusze.