Gmina Budzyń czwarta w Polsce!

Chodzież Najnowsze Wydarzenia

BUDZYŃ. 23 maja Wójt Gminy Budzyń Marcin Sokołowski razem ze swoim Zastępcą Piotrem Jankowskim uczestniczyli w uroczystej gali wręczenia wyróżnień Ogólnopolskiego Rankingu ?Perły Samorządu 2019?, organizowanego przez redakcję Dziennika Gazeta Prawna. Podsumowanie siódmej już edycji konkursu odbyło się w Gdyni w Muzeum Emigracji. Podobnie jak w latach ubiegłych gminy konkurowały w czterech kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska licząca mniej niż 100 tys. mieszkańców oraz gmina miejska licząca ponad 100 tys. mieszkańców.

Kapituła złożona z niezależnych ekspertów, przyjrzała się działalności gmin za rok 2018 w następujących obszarach: zarządzanie gminą i finanse, przestrzeń i infrastruktura, gospodarka, oświata i wychowanie, zdrowie, polityka senioralna, transport publiczny, smart city, środowisko i gospodarka odpadami.

Na ponad 1500 gmin wiejskich w Polsce, Gmina Budzyń została uhonorowana IV miejscem w oficjalnym ogólnopolskim rankingu. Nawyzej oceniono gminę wiejską Iława.

To bezsprzecznie ważny Sukces Samorządu, zwłaszcza że JST z Budzynia po raz pierwszy brała udział w takiej rywalizacji, która zakładała stopniową weryfikację i przechodzenie do dalszego etapu konkursu.

Wśród wyróżnionych samorządów w innych kategoriach (np. miast powyżej 100.000 ludności), były między innymi takie duże ośrodki jak: Poznań (zdobywca I miejsca), czy Gdańsk, Gdynia, Toruń, Łódź, Białystok.

Zatem można śmiało stwierdzić, że Gmina Budzyń to ważny punkt na mapie Polski, który znany jest także w innych regionach naszego kraju. Okolicznościowy dyplom jest docenieniem zaangażowania i wieloletniej pracy mieszkańcówj Gminy, a przywiezione z uroczystości wyróżnienie zajęło zaszczytne miejsce w siedzibie Urzędu Gminy.

 (Red.)

 Źródło: www.budzyn.pl