Gmina Lubasz i jej inwestycje zrealizowane w latach 2020-2022

Czarnków Najnowsze Regiony Wydarzenia
19 stycznia 2023 roku w nowej sali weselnej „Nad stawem” w Stajkowie, Samorząd Gminy Lubasz podsumował rok wspólnej działalności.
Wśród zgromadzonych gości obecni byli parlamentarzyści, samorządowcy, przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz jednostek samorządowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, społecznicy.
Wójt gminy przywitał zebranych gości, podziękował za obecność oraz złożył noworoczne życzenia.
Następnie życzenia mieszkańcom złożyli zebrani parlamentarzyści oraz samorządowcy.
W blisko godzinnej prezentacji wójt gminy Pan Marcin Filoda przedstawił dotychczasowe działania samorządu, inwestycje zrealizowane w
latach 2020-2022, wydarzenia kulturalne, społeczne i sportowe, które miały miejsce w 2023 r.
Kolejnym z punktów wydarzenia było wręczenie wyróżnień dla najbardziej zaangażowanych mieszkańców i mieszkanek gminy.
W dziedzinie sportu wyróżnienia otrzymali :
– Paula Kułaga,
– Hubert Niezborała,
– Oskar Fąferek,
– Maciej Buśko,
W dziedzinie kultury :
– Krzysztof Helwich,
– Jagoda Urban,
– Grażyna Mierzwa,
– Damian Grzelak,
– Urszula Wicher,
– Małgorzata Wiśniewska,
W dziedzinie społeczeństwa :
– Jadwiga Kazińska,
– Roman Nowacki,
– Zygfryd Kozera,
– Katarzyna Dykow,
– Monika Golik,
– Maria Pertek,
– Renata Macyszyn,
– Małgorzata Jastrzębska.
W dziedzinie gospodarka :
– Nadleśnictwo Krucz,
– PLASTMET Lubasz.
W dziedzinie edukacja:
– Izabela Mleczarska,
– Renata Małecka.
Spotkanie noworoczne było również okazją do złożenia wielu podziękowań za współpracę z podwykonawcami poszczególnych inwestycji, instytucjami finansującymi, społecznikami, pracownikami. Miejsce spotkania noworocznego nie było przypadkowe. W ostatnim roku na terenie Stajkowa wybudowana został nowa sieć kanalizacji sanitarnej, a spotkanie było okazją do jej zaprezentowania, przecięcia symbolicznej wstęgi oraz podziękowania za udaną współpracę z Zakładem Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. z o.o. Sp. k. – wykonawcą inwestycji. W trakcie spotkania goście mogli wysłuchać wspaniałego głosu i talentu Jagody Urban, młodej mieszkanki naszej gminy oraz zespołu “Póki co”.
Wydarzenie poprowadził Pan Szymon Szwed.
Wszystkim zebranym jeszcze raz dziękujemy za obecność.
Gmina Lubasz