GORAJCZYCY NA STRZELNICY

Czarnków Edukacja Najnowsze Sport Wydarzenia
W zimny, styczniowy, sobotni dzień, dzięki uprzejmości Kurkowego Bractwa Strzeleckiego z Czarnkowa, uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Goraju aktywnie spędzili na strzelnicy w Sarbce.
Podczas wizyty udało się połączyć przyjemne z pożytecznym. Młodzi adepci sztuki strzeleckiej mogli rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Gorajczycy zostali zapoznani z różnymi rodzajami broni palnej. Korzystali z broni krótkiej i długiej bocznego i centralnego zapłonu. W międzyczasie, przy ognisku, ciepłej herbacie, pieczonej kiełbasce i placku drożdżowym wraz z opiekunami spędzili miło czas w oczekiwaniu na swoją kolej do strzelania.
Serdeczne podziękowania należą się Panu Mirosławowi Szyntar – prezesowi, zawodnikowi, instruktorowi i trenerowi Nadnoteckiego Stowarzyszenia Strzeleckiego i sędziemu PZSS. Podczas pobytu na strzelnicy Pan Mirek zaopiekował się kompleksowo uczestnikami zajęć: przeszkolił wszystkich z zasad bezpiecznego posługiwania się z bronią palną oraz zasad przebywania na strzelnicy sportowej. Przybliżył zawodniczy sport strzelecki oraz przepisy prawa odnośnie posiadania i użytkowania broni.
Podziękowania należą się również Panu Zenonowi Zawadzkiemu – członowi zarządu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Czarnkowie, który przywitał pasjonatów strzelectwa wystrzałem z repliki armaty okrętowej. Umożliwił on również gorajczykom dodatkowy trening, sponsorując część amunicji oraz udostępniając do ćwiczeń własną broń. Uczniowie wraz z opiekunami mają nadzieję na kolejną, wartościową wizytę na strzelnicy w celu szlifowania swoich umiejętności strzeleckich.
Monika Ciaston