Gratulacje i wyróżnienia dla policjantów

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. Odprawa służbowa kadry kierowniczej była okazją do uroczystego wręczenia przez Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie rozkazów o mianowaniu dwóch policjantów do służby stałej w Policji oraz wręczenia policjantowi Wydziału Ruchu Drogowego Odznaki Honorowej PCK.

09 stycznia br. w Komendzie Powiatowej Policji w Złotowie podczas odprawy kadry kierowniczej Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie nadkom. Marcin Kowalski wręczył policjantom Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Jastrowiu oraz Posterunku Policji w Lipce rozkazy o mianowaniu do służby stałej Policji. Komendant w imieniu własnym i kadry kierowniczej złotowskiej komendy pogratulował  funkcjonariuszom przejścia do służby stałej, podziękował za dotychczasową służbę i życzyłdalszej aktywności, skuteczności i dobrych wyników w służbie.

W dalszej części odprawy nadkom. Marcin Kowalski uroczyście wręczył asp.szt. Grzegorzowi Murawskiemu policjantowi Wydziału Ruchu Drogowego Odznakę Honorową IV stopnia, którą za zasługi na rzecz rozwoju  krwiodawstwa przyznała policjantowi Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża z okazji 60-lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa. Komendant gratulując policjantowi wzorowej postawy i wyróżnienia którym go uhonorowano podkreślił, że kto oddaje krew ratuje ludzkie życie.

IW- KPP Złotów