Grzegorz Wądołowski pożegnał się ze szkołą

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Grzegorz Wądołowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi, odszedł na emeryturę. Dzisiaj po raz ostatni “urzędował” w budynku, w którym spędził 32 lata swojej pracy zawodowej. Pożegnali go koledzy i przyjaciele, grono pedagogiczne, a także władze miasta.

Podczas uroczystości padło wiele ciepłych słów, życzeń i podziękowań. Były też odznaczenia. Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego dziękując za dotychczasową współpracę wręczył dyrektorowi najwyższe regionalne honorowe wyróżnienie „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Odznaczenie to przyznaliśmy za pasję do robienia wszystkiego, żeby zapewnić swoim uczniom jak najlepsze, nowatorskie i przyjazne warunki do nauki, za działalność społeczną i poświęcenie niemal każdej wolnej chwili dla Piły i Wielkopolski oraz jako samorządowcowi za oddawanie regionowi swojej wiedzy, umiejętności i czasu – powiedział marszałek.

***

Grzegorz Wądołowski w 1980 roku ukończył studia dzienne o specjalności nauczycielskiej na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Od 1981 roku był nauczycielem historii i wychowania obywatelskiego w SP nr 4. Trzy lata później został służbowo przeniesiony do liceum ogólnokształcącego, gdzie wykładał historię i propedeutykę.

1 lutego 1989 r. został powołany na stanowisko dyrektora budującej się nowej placówki oświatowej przy ulicy Królowej Jadwigi, której był wierny do końca swojej kariery zawodowej. I tak: w latach 1989-1999 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11. W latach 1999-2001 dyrektorem Gimnazjum nr 2, następnie dyrektorem Zespołu Szkół (2001-2017) i od 2017 roku ponownie dyrektorem SP 11.

Szkoła pod rządami Grzegorza Wądołowskiego zasłynęła głównie z organizacji dużych, masowych imprez: sportowych: Biegów Niepodległościowych, Turniejów Trójek Koszykarskich, Ogólnopolskich Halowych Turniejów Piłkarskich Nauczycieli, a także edukacyjnych, np. Miejskiego Konkursu Wiedzy Zintegrowanej „Integrancik”, „Małego Matematyka” dla najmłodszych klas szkoły podstawowej, czy Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla Uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Pilskiego. Odbyło się również mnóstwo festynów rekreacyjno-sportowych i okolicznościowych.

Warto też dodać, że podopieczni Królowej Jadwigi zawsze osiągali i nadal osiągają wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych. Rokrocznie także zostają finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

(Red.)
Fot. Agnieszka Norkowska