HIPOLIT CEGIELSKI WZOREM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓL TECHNICZNYCH

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Podpisano porozumienie o współpracy między Powiatem Pilskim, Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego oraz Zespołem Szkół Technicznych w Pile.

W imieniu samorządu Powiatu umowę podpisali: Eligiusz Komarowski, starosta pilski oraz Marek Kamiński, członek Zarządu Powiatu w Pile, w imieniu Towarzystwa: Dominik Górny Sekretarz Towarzystwa, Prezes Klubu Młodych Pozytywistów i Andrzej Fromberg Ambasador Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w imieniu szkoły – dyrektor Daria Szostak.

– To ważne porozumienie dotyczące promowania nauki wśród młodzieży i rozwijanie w niej zainteresowań w oparciu o wzorzec Hipolita Cegielskiego, polskiego patrioty, zasłużonego Wielkopolanina, filozofa, przemysłowca, działacza społeczny, dziennikarza i polityka, który stał się symbolem pracy organicznej. Takie postaci dla młodzieży to najlepsze wzorce do naśladowania – mówi starosta Eligiusz Komarowski.

Obszarów współpracy będzie wiele, to m.in. popularyzacja przez Towarzystwo w środowiskach lokalnych inicjatyw gospodarczych i społecznych, wsparcie szkolnictwa zawodowego i ogólnego, udział uczniów w uroczystościach, konkursach i wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych upamiętniających imię Hipolita Cegielskiego.

Niebawem w szkole zostanie na nowo urządzona gablota pamiątkowa poświęcona patronowi poprzedniczki ZST, właśnie Hipolitowi Cegielskiemu. To ważna części historii szkoły i jej absolwentów.

pp