Honorowi obywatele Złotowa

Najnowsze Wydarzenia Złotów

ZŁOTÓW. Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Złotowie przyznane zostały tytuły ?Honorowego Obywatelstwa Miasta Złotowa”.

W wyniku inicjatywy Burmistrza Miasta Złotowa oraz Radnych Rady Miejskiej w Złotowie tytuły uzyskali: wybitna graficzka Teresa Jakubowska, profesor Jowita Kęcińska-Kaczmarek oraz profesor Uniwersytetu Gdańskiego Andrzej Kowalski.

Teresa Jakubowska

Teresa Jakubowska: Urodzona w 1930 roku w Wilnie. Swoje pierwsze lata spędziła w Złotowie. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, dyplom z grafiki uzyskała w 1953 roku. W latach 1958-1969 związana była z Grupą Toruńską członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON. Laureatka nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1963) za upowszechnianie kultury na Pomorzu. Od 1956 roku brała udział w dziesiątkach ogólnopolskich i międzynarodowych wystaw grafiki, m.in. w 1963 roku wraz z Józefem Gielniakiem reprezentowała Polskę na paryskim Biennale Sztuki Młodych.

Jowita Kęciańska-Kaczmarek

Jowita Kęcińska- Kaczmarek: Osobowość Krajny, mająca ogromne zasługi dla tego regionu. Wykładowca dialektologii i metodyki nauczania języka polskiego w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autorka wielu książek o tematyce językoznawczej, między innymi ?Małego słownika gwary krajeńskiej?. W Wielkim Buczku (skąd pochodzi) założyła zespół folklorystyczny ?Krajniacy? pielęgnujący twórczość ludową KTÓREGO PROWADZI OD PONAD 30 LAT. Pisze scenariusze i reżyseruje przedstawienia z tego zakresu, np. ?Wesele Krajeńskie?, ?Wieczór przedweselny?, ?Darcie pierza?, ?Opowiedz mi busiu?, ?Kożden może leczyć? i wiele, wiele innych. Organizuje konferencje naukowe, konkursy propagujące ludowe obyczaje. Zdobyła ?Laur Krajeński?. Autorka m. in. książki ?Legenda o założeniu Złotowa?. Publikacja ilustrowana jest kolorowymi obrazami Katarzyny Filipek. Zawiera ponad 20 podań, legend i opowiastek złotowskich.

Andrzej Kowalski: W 1983 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Złotowie i podjął studia archeologiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W 2005 został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2011 jest członkiem Komisji Antropologicznej Polskiej Akademii Umiejętności, Rady naukowej Centrum Badań nad Początkami Cywilizacji Europejskiej UAM w Poznaniu, Rady Redakcyjnej pisma Rocznik Antropologii Historii, przewodniczącym Zespołu Badawczego Antropologii Historii przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Ekspert Zespołu interdyscyplinarnego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego do spraw oceny wniosków o stypendia dla wybitnych młodych naukowców (kadencja 2014?2017)[1]. W 2015 otrzymał tytuł profesora. Współorganizator i uczestnik długofalowych programów badawczych i wydawniczych: kulturoznawczego Eidolon oraz archeologicznego Estetyka w Archeologii, realizowanego w ramach prac Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN.

(Red.)/Źródło:zlotow.pl