I Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztukach Plastycznych pod Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego

Kultura Najnowsze Piła Wydarzenia
W Centrum Integracji Społeczno- Kulturalno-Naukowej „ISKRA” przy ul. Kilińskiego w Pile odbyły się półfinały do I Powiatowego Turnieju Wiedzy o Sztukach Plastycznych pod Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego.
Do pierwszego półfinału stanęły 3-osobowe drużyny z Zespołu Szkół Technicznych w Pile, Zespołu Szkół w Łobżenicy, I LO w Pile i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile. W drugim półfinale zmierzyły się ze sobą drużyny z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku, Zespołu Szkół Budowlanych w Pile, Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile, Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile i Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile. Do finału po długiej i zaciętej walce dostały się drużyny z Zespołu Szkół Technicznych w Pile, I Liceum Ogólnokształcącego w Pile, Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile i Zespołu Szkół Budowlanych w Pile. Młodzież
przygotowywała się do turnieju pod kierunkiem nauczycieli: Danuty Rosy-Zespół Szkół Technicznych w Pile, Justyny Szymańskiej- Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile, Justyny Szymańskiej i Adrianny Megger – Zespół Szkół Budowlanych oraz Joanny Rachuby- I LO im. M. Skłodowskiej- Curie.
Uroczysty Finał I Powiatowego Turnieju Wiedzy o Sztukach Plastycznych, którego organizatorem było Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile odbył się 24 marca w Młodzieżowym Domu Kultury “Iskra” w Pile. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zespół
Szkół im. St. Staszica, drugie miejsce – I LO im. M. Skłodowskiej- Curie, trzecie miejsce Zespół Szkół Technicznych a czwarte miejsce – Zespół Szkół Budowlanych.
Turniej odbywał się pod Honorowym Patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, który wręczył zwycięzcom dyplomy . I nagroda – bilety wyjazd dla 10 osób + opiekun, w okresie kwiecień-maj 2022 do teatru w Warszawie; II nagroda – bilety dla 10 osób +
opiekun na spektakl teatralny w Poznaniu, w okresie kwiecień-maj 2022, III nagroda – 10 biletów + opiekun na wydarzenie kulturalne w Pile, w okresie kwiecień-maj 2022, IV miejsce – bony do EMPiKu. Na uroczystym finale obecny był również Dyrektor BWAiUP w Pile – Edmund Wolski, który osobiście pogratulował młodzieży oraz wręczył pamiątkowe dyplomy. Finał Turnieju poprowadził Wojciech Dróżdż. Swoim reprezentacjom kibicowała pilska młodzież ze szkół średnich wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście. Podczas finału mogliśmy wysłuchać koncertu w wykonaniu Karoliny Furmańczyk i Karola Szonowskiego.

 

  • Mateusz Kociński