II edycja Kampanii wojewódzkiej pn. #MojaSzkołaZdrowaSzkoła i ważenie plecaków uczniów

Najnowsze Regiony Wałcz Wydarzenia

W związku z rozpoczęciem drugiej edycji kampanii wojewódzkiej pn. #MojaSzkołaZdrowaSzkoła Zachodniopomorska Inspekcja Sanitarna w dniach 6-10 listopada 2023 r. wykonywać będzie badania masy plecaków szkolnych uczniów klas III i IV wybranych szkół podstawowych na terenie woj. zachodniopomorskiego.

W powiecie wałeckim będzie to Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Juliana Tuwima w Witankowie. Pomiary połączone z edukacją przeprowadzą pracownicy Powiatowych Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych.
Kampania #MojaSzkołaZdrowaSzkoła skierowana jest do dyrektorów szkół województwa zachodniopomorskiego, której celem jest poprawa warunków higieniczno-zdrowotnych dzieci i młodzieży w szkołach oraz pozostałych placówkach naszego województwa. Akcja ma charter interdyscyplinarny i porusza problem nadmiernego obciążenia kręgosłupa dzieci ciężkimi tornistrami, co skutkuje powstawaniem wad postawy. W aktualnej edycji kampanii poznamy także nawyki żywieniowe uczniów.
O kontynuacji kampanii zdecydowały poprzednie wyniki badań przeprowadzonych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Szczecinie oraz Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne woj. zachodniopomorskiego w 2018 i 2022 roku. Badania te dotyczyły m.in. obciążenia kręgosłupów dzieci ciężkimi pleckami.
Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego wskazują, że waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia.
Wspominane badania przeprowadzone w roku 2022 wykazały, że wśród ok. 9 tys. uczniów klas I-VI szkół podstawowych ok. 57% uczniów dźwiga plecaki przekraczające 10% ich masę ciała, a ok. 16% uczniów nosi plecaki przekraczające 15% ich masy ciała. Porównanie wyników do tych z 2018 r. pokazuje, że dalszym ciągu to uczniowie klas IV są najbardziej obciążeni nadmierną masą plecaków, bo aż ponad 71 % tych uczniów nie spełnia normy wagi plecaka do 10% masy swojego ciała. Dlatego tegoroczna kampania skierowana została właśnie do klas III i IV. W pierwszej połowie 2024 roku badanie będzie aktualizowane w tych samych szkołach i klasach.
Realizacja kampanii zaplanowana jest przez cały rok szkolny 2023/2024 z podsumowaniem w formie konferencji na przełomie maja i czerwca 2024 roku, gdzie przedstawione zostaną wyniki wszystkich badań.