Stanowisko Wielkopolskiej Rady Rolniczej w sprawie sytuacji na rynku związanym z produkcją królików na mięso

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

W Polsce obserwuje się znaczący rozwój produkcji królików na mięso. Pomimo, iż w naszym kraju jeszcze nie spożywa się tyle tego surowca co w krajach Europy Zachodniej, propagowanie dietetycznego mięsa króliczego przynosi korzyści w postaci coraz większego zainteresowania tym kierunkiem produkcji.

 

Rasy średnie królików (nowozelandzka mała, nowozelandzka czerwona, kalifornijska, termondzka biała, a także popielniańska biała) doskonale nadają się do produkcji brojlerów króliczych. Króliki ras średnich preferowane są na mięso ponieważ zwierzęta te wcześnie dojrzewają i są bardziej plenne. Natomiast coraz większe znaczenie gospodarcze mają linie hybrydowe, które idealnie nadają się do intensywnej produkcji, nie tracąc przy tym swoich walorów dietetycznych i prozdrowotnych. Na chwilę obecną na europejskim rynku dominuje mięso królika pochodzące z Chin, Węgier, Hiszpanii i Portugali, a produkcja pochodząca z Polski stanowi niewielką część rynku. Rynek chowu i hodowli królików boryka się z wieloma problemami, jakie dotykają branżę rolną m. in. problem ze zbytem surowców, niska cena w skupie, wahania cen środków do produkcji, napływ taniego surowca spoza Unii Europejskiej oraz niska
świadomość konsumentów.

Producenci królików zrzeszają się w grupy producenckie, współpracują w zakresie produkcji pasz, inseminacji, sprzedaży, jednak mimo ich współpracy i wzajemnej pomocy, produkcja mięsa króliczego i jego udział w produkcji europejskiej i ogólnoświatowej jest nadal znikomy. Producentom królików w Wielkopolsce zależy na produkcji zdrowej żywności, wolnej od antybiotyków, ograniczeniu śladu węglowego jaki
powstaje podczas importu mięsa spoza UE. Priorytetem jest zwiększenie sprzedaży mięsa króliczego pochodzącego z polskich hodowli na rynku polskim i europejskim, a także podnoszenie świadomości konsumentów poprzez promocję mięsa króliczego.
W związku z powyższym Wielkopolska Rada Rolnicza zwraca się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie następujących działań:
 zwiększenie kompetencji nadzoru weterynaryjnego w zakresie kontroli importowanego mięsa króliczego pochodzącego spoza Unii Europejskiej (w szczególności kontrola mięsa pod kątem zawartości w nim antybiotyków),
 wprowadzenie dopłat do produkcji stad zarodowych królików w Polsce,
 promocja mięsa króliczego pochodzącego z Polski na arenie europejskiej i międzynarodowej,
 wpisanie do rejestru chorób podlegających obowiązkowemu zwalczaniu: wirusowej krwotocznej choroby królików (RHD, RHDV2) oraz myksomatozy.
Wielkopolska Rada Rolnicza apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie proponowanych rozwiązań, które wpłyną na rentowność chowu i hodowli królików ułatwią prowadzenie stad zarodowych oraz przyczynią się do zmiany świadomości konsumenta
w zakresie konsumpcji mięsa króliczego.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu