III EDYCJA PROGRAMU GRANTOWEGO BEZPIECZNE ORLĘTA

Chodzież Najnowsze Regiony Wydarzenia
4 kwietnia 2023 roku w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej w Warszawie odbyła się gala podsumowująca III edycję programu grantowego Bezpieczne Orlęta. W programie komendy miejskie i powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ubiegały się o granty w wysokości do 12 tys. zł na doposażenie salek edukacyjnych w potrzebny sprzęt. Łączny budżet programu „Bezpieczne Orlęta” to 150 tys. zł.
Spośród nadesłanych 79 projektów komisja programu, w której skład weszli przedstawiciele Fundacji ORLEN oraz Wydziału Prewencji Społecznej Komendy Głównej PSP, wyłoniła 18 najciekawszych propozycji. Jednostki PSP wnioskowały m.in. o zakup:
hełmów, ubrań koszarowych dla dzieci, znaków ewakuacyjnych, gaśnic, zakup gogli VR, które pozwolą na symulowanie nie bezpiecznych sytuacji, fantomy, torby medyczne.
Dyrektor Biura Komendanta Głównego st. bryg. Marek Piekutowski podziękował Prezes Fundacji ORLEN Pani Katarzynie Różyckiej w imieniu Komendanta Głównego PSP, oraz wszystkich, którzy się zajmują tą dziedziną Prewencji Społecznej w Państwowej Straży Pożarnej za pomoc w uświadamianiu o zagrożeniach, promowaniu bezpiecznych zachowań. Zaznaczył, że jednym z projektów, z którego jesteśmy dumni są salki edukacyjne przy jednostkach organizacyjnych PSP. “To miejsca, gdzie edukujemy najmłodszych z tego, jak być bezpiecznym obywatelem… teraz młodym, a kiedyś dorosłym człowiekiem, który będzie wiedział, jak żyć bezpiecznie, Będzie wiedział o tym, że w domu czy mieszkaniu należy zamontować czujkę, zadba o bezpieczeństw o swoich najbliższych i swoje. To wiedza, którą najmłodsi nabywają w naszych salkach (…) Doposażenie naszych salek edukacyjnych to duża pomoc dla funkcjonowania i udoskonalania tych miejsc. Tym bardziej dziękujemy, że Fundacja Orlen dostrzega potrzebę wspierania takich projektów.”
W uroczystej gali uczestniczył również Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży mł. bryg. Adam Grunwald oraz st. sekc. Marta Łochowicz z KP PSP w Chodzieży.
Opracowanie: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP
Zdjęcia: kpt. Tomasz Banaczkowski, kpt. Grzegorz Trzeciak