INTEGRACJA, REPREZENTACJA, POMOC, czyli XXX lat Izby Gospodarczej Wielkopolski Północnej w Pile

Biznes Interwencje kraj Najnowsze Piła Polityka Regiony Wydarzenia
Mało jest takich Izb Gospodarczych w Polsce, a może nie ma wcale, jak ta w Pile, które w swoim składzie mają byłego wiceministra gospodarki, posła, europosła i senatora zarazem – żartobliwie mówił na jubileuszu XXX-lecia Izby Gospodarczej Wielkopolski Północnej senator Adam Szejnfeld, były członek Izby i przewodniczący Rady Programowej Wielkopolskiej Wystawy Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pile, a obecnie członek honorowy Izby. Senator Szejnfeld z okazji jubileuszu IGWP wyróżnił Izbę za jej aktywność i osiągnięcia Wielkim Honorowym Medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Integracja, Reprezentacja, Pomoc, to wyzwania organizacji zrzeszających przedsiębiorców, które trudno przecenić. Izba Gospodarcza Wielkopolski Północnej w Pile te zadania wypełnia wzorowo, znakomicie służąc swoim członkom – mówił podczas jubileuszu IGPW, senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Uroczystości obchodów jubileuszu 30-lecia Izby Gospodarczej Wielkopolski Północnej w Pile rozpoczęły się w hotelu Gromada od niezwykle ciekawej multimedialnej prezentacji obrazującej historię powstania i rozwoju organizacji oraz charakterystyki ich członków. Nie brakowało wspomnień i przemówień byłego prezesa IGPW pana Krzysztofa Horodeckiego, jak i obecnego prezesa, pana Grzegorza Marciniaka.
W jubileuszu udział wzięli członkowie IGPW, ale także licznie zgromadzeniu goście, a wśród nich m.in. przedstawiciele Izb Gospodarczych z Poznania, Leszna i Gniezna, samorządowcy z prezydentem Piotrem Głowskim na czele oraz parlamentarzyści, w tym posłanka Małgorzata Janyska, którzy podkreślali ogromne znaczenie Jubilata na rynku gospodarczym nie tylko w
subregionie Wielkopolski Północnej, ale i w całej Wielkopolsce oraz Polsce.
Podczas uroczystości wręczono tytuły honorowych członków Izby, a także jubileuszowe wyróżnienia. Dodatkowym akcentem było wręczenie medali za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej dla 7 firm, natomiast za zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie budownictwa uhonorowano 11 firm. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, pan Jacek Bogusławski w sposób szczególny podziękował członkom IGPW wręczając medale za Zasługi na Rzecz Województwa Wielkopolskiego.
Programowej Wielkopolskiej Wystawy Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw Pilskiej Izby Gospodarczej, a obecnie Członek Honorowy Izby, wręczył Izbie Gospodarczej Wielkopolski Północnej, na ręce jej prezesa, pana Grzegorza Marciniaka,
Wielki Honorowy Medal Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, jako wyraz uznania Senatu RP dla działalności i dokonań Izby.
Z rąk natomiast twórcy Izby Krzysztofa Horodeckiego oraz obecnego prezesa Izby Grzegorza Marciniaka nadanie tytułu honorowego członka Izby odebrali:
 • Jacek Winiarski, za zaangażowanie w powołanie i rozwój Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski, w której aktywnie działał od samego początku przez ponad 12 lat
 • Ryszard Bednarek, za wprowadzenie do Izby katalogu standardów zachowań etycznych, określających sposób postępowania i zachowania przedsiębiorców zrzeszonych w stowarzyszeniu
 • Jerzy Cerba, za zasługi dla rozwoju gospodarczego Piły oraz za wiedzę i doświadczenie dostosowane do potrzeb i wymagań swoich klientów przez ostatnie 40 lat
 • Piotr Toboła, za wniesienie wkładu w rozwój branży budowlanej, która jest filarem polskiej gospodarki.

Jubileuszowe statuetki Izby otrzymały firmy:

 • Sezup Clima w Pile – ponad trzydzieści lat doświadczenia na rynku pozwoliło doprowadzić firmie poziom swoich usług do najwyższych standardów. Firma jest znana jako solidny partner stawiający na przywiązanie do tradycji i poszanowania drugiego człowieka oraz środowiska
 • Termotech w Pile- firma specjalizuje się w pracach z zakresu wykonawstwa instalacji technologicznych tj. malarni proszkowych, anodowania aluminium, wentylacji, chłodnictwa, kotłowni olejowych, gazowych, na paliwa stałe i biomasę, sprężarkowi
 • Asta-Net w Pile – sprawdzony dostawca usług telekomunikacyjnych – internetu, telewizji i telefonu. Asta-Net według danych Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej w 2020 r. sieć miała 49 tysięcy abonentów, co dawało jej 6. pozycję w skali całego kraju;
 • Grażyna Sobieraj– prezes spółki Grapil w Pile – producent odzieży służbowej, otrzymała też tytuł Kobiety Biznesu Izby Gospodarczej Północnej Wielkopolski. Nigdy wcześniej nie została przyznana taka nagroda i takie wyróżnienie.
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Jacek Bogusławski wręczył natomiast podziękowania i medale następującym firmom:
 • Euro Consulting– Wioletta Żybort
 • Nieruchomości Furman– Krzysztof Furman
 • Petrol-Hawen– Jerzy Zmyślony
 • Pil-Building w Pile– Tomasz Toboła
 • Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej “Progress”- Jolanta Popławska
 • Studio K2– drukarnia – Krzysztof Rauhut
 • Słoneczna Przygoda– biuro podróży – Krzysztof Kassner
 • Ars Medical– Zygmunt Malinowski
 • Aseccura-Service w Pile– Katarzyna Maćkowiak-Belter
Honorowe odznaczenia za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:
 • Petrol-Hawen w Pile
 • Grupa Gibas w Pile
 • Wojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów w Trzciance
 • Grupa Termetal
 • Pil-Building w Pile
 • Mini-Max w Pile
 • Zakład Rolniczo-Przemysłowy “Farmutil” w Śmiłowie
 • Polster w Pile
Za zasługi dla budownictwa Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali:
 • Piotr Toboła-Termopil-Bud w Pile
 • Marian Madej-Zakład Instalacji Sanitarnych
 • Zbigniew Ryczek– Grupa Asta w Pile
 • Ryszard Bednarek– Sezup Clima w Pile
 • Jolanta Popławska- Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej “Progress” w Pile
 • Mariusz Dróżdż- Wentmar
 • Lech Wojtasik– ESC w Pile i pracownia architektoniczna
 • Marek Światopełk-Mirski– Studio Architektury Kontur
 • Roman Szumny– Archi-Graf w Pile
 • Jerzy Cerba– Profil w Pile.
Całość uroczystości uświetnił recital w wykonaniu zespołu Polish Solists oraz koncert Tomasza Dolskiego, finalisty programu Must be the Music.
Kamila Łańska
Dyrektor Biura Senatorskiego
Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile