Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego

Inwestycje Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
TRZCIANKA. Trwa budowa wyniesionego skrzyżowania ulicy Konopnickiej z ulicą Żwirową, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 Nazwa programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.
Wartość dofinansowania: 147.314,56 zł. Całkowita wartość zadania: 312.596,98 zł
Opis zadania: Przebudowa skrzyżowania ma na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej służącej jako próg zwalniający, zjazdu i chodnika z dowiązaniem do istniejących punktów stałych przy prywatnych posesjach. W ramach odwodnienia fragmentu drogi gminnej zaprojektowano kanalizację deszczową. Przedmiotem inwestycji jest również wybudowanie oświetlenia.
źródło: Miasto i Gmina Trzcianka – Facebook