Apel o oszczędzanie wody!

Interwencje Najnowsze Rolnictwo Środowisko Wydarzenia Złotów
Ze względu na zagrożenie suszą i wzmożone zapotrzebowanie na wodę pitną prosimy korzystających ze Stacji Uzdatniania Wody w Zakrzewie, Starej Wiśniewce oraz w Wersku o ograniczenie do minimum wykorzystywania wody do celów gospodarczych tj. podlewania ogródków, mycia pojazdów i etc.
Rolników i sadowników prosimy o zapewnienie sobie wody do oprysków w godzinach południowych, gdy rozbiór wody z wodociągów jest mniejszy.
W celu uniknięcia przerw w dostawie wody pitnej proszę o rozważne gospodarowanie zasobami wody.
Kierownik SZK w Zakrzewie
Edmund Kabattek