Inwestycja przebiega zgodnie z planem

Chodzież Najnowsze Regiony

CHODZIEŻ. Jak należało się spodziewać, roboty związane z budową sieci cieplnej przy ulicy I. Paderewskiego postępują w bardzo szybkim tempie i przebiegają zgodnie z harmonogramem.


Inwestor, czyli Miejska Energetyka Cieplna w Chodzieży, ma już za sobą najtrudniejszy etap realizowanego zadania, którym było wykonanie przejścia przez ulicę A. Mickiewicza i wjazd do siedziby mieszącego się tam banku, a następnie odtworzenie terenu. Teraz ekipa budowlana pracuje przy budynku numer 7, by potem przenieść się na ulicę Nową. Wykonywane są wykopy, w których znajdą się ciepłociągi preizolowane, połączenia spawane oraz izolacje cieplne tych połączeń.

Co bardzo istotne, projekt sieci cieplnej zakłada podłączenie wszystkich budynków położonych w tym rejonie miasta.

(fot. MEC Chodzież)

Piotr Szkoda