Jastrowie przejęło szkoły ponadpodstawowe

Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. Od 1 września 2020 roku Gmina i Miasto Jastrowie będzie organem prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych przy ulicy Poznańskiej 35. 

26 lutego 2020 roku  Rada Powiatu Złotowskiego podjęła uchwałę w sprawie przekazania do prowadzenia przez Gminę i Miasto Jastrowie zadania własnego w zakresie oświaty, polegającego na prowadzeniu publicznych szkół ponadpodstawowych w Jastrowiu. 30 marca bieżącego roku podobną uchwałę podjęli radni Rady Miejskiej w Jastrowiu.

Tym samym otwarta została ścieżka do pracy nad kształtem i treścią porozumienia, na mocy którego samorząd gminny miał przejąć od powiatu prowadzenie I LO im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu, Technikum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu i Branżowej Szkoły I stopnia im. Hipolita Cegielskiego w Jastrowiu.

21 maja powyższe starania i trwające od wielu tygodni uzgodnienia znalazły finał.

Podczas Zarządu Powiatu Złotowskiego, Starosta Złotowski Ryszard Goławski i wicestarosta Małgorzata Sameć, przy kontrasygnacie skarbnika Grzegorza Piękosia oraz Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie Piotr Wojtiuk, przy kontrasygnacie skarbnik Teresy Czyżewskiej, podpisali porozumienie w sprawie przekazania przez Powiat Złotowski do prowadzenia Gminie i Miastu Jastrowie zadania własnego w zakresie edukacji publicznej, polegającego na prowadzeniu publicznych szkół ponadpodstawowych w Jastrowiu. W tej ważnej chwili obecni byli członkowie zarządu powiatu – Ryszard Król, Andrzej Pietrzak i dr Paweł Owsianny, a także Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie Agnieszka Głyżewska-Klofik.

Nadmienić należy, że wszelkie prawa i obowiązki organu prowadzącego w stosunku do przekazywanych szkół gmina przejmuje z dniem 1 września 2020 roku.

 Starostwo w Złotowie

 Fot. UGiM Jastrowie