Jastrowie stawia na drogi

Inwestycje Najnowsze Wydarzenia Złotów

JASTROWIE. Kilka dni temu dokonano odbioru końcowego inwestycji dotyczącej przebudowy ulicy Konopnickiej w Jastrowiu (odcinek między ul. Wojska Polskiego a ul. Poniatowskiego).

Wykonawcą robót była firma ASTA-BUD sp. z o.o. Piła, która za kwotę ponad milion dwieście tysięcy zł wykonała zaplanowane roboty. Wykonana została nowa nawierzchnia jezdni zjazdów i chodników, wybudowano 45 miejsc postojowych w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. W ramach robót dodatkowych wymieniono na całej długości kolektor deszczowy, wpusty uliczne wraz z przykanalikami oraz zamontowano nowe elementy kanalizacji deszczowej odwodnienia jezdni i chodników.

Trwa budowa dróg gminnych na Osiedlu DJ Jedności Robotniczej w Jastrowiu ? odcinki ul. Okrężnej i ul. Klonowej. Wykonawcą robót jest firma Roboty Drogowo ? Budowlane Jacek Karpiński Złotów.

Zakres prac, za ponad 500 tysięcy zł obejmuje: budowę jezdni, obustronnych chodników i zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz budowę wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami. Termin zakończenia prac przewidziany jest na koniec sierpnia.

 Małgorzata Krause
UGiM Jastrowie