SPOTKANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE SZYDŁOWO

Najnowsze Piła Regiony Wydarzenia

Przy świetlicy wiejskiej w Kłodzie, w Gminie Szydłowo, odbyło się spotkanie organizacji pozarządowych.

Uczestniczyli w nim również przedstawiciele samorządu Powiatu Pilskiego: Małgorzata Karwacka, Przewodnicząca Rady Powiatu w Pile oraz Paweł Kądziela – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pile.
– Organizacje pozarządowe robią ogromnie wiele dla lokalnych społeczności. Działają w różnych dziedzinach, na polu kultury i regionalnej tradycji, sportowym, charytatywnym, na rzecz ochrony środowiska i wielu innych. Tworzą je niezwykli ludzie, którym należą się ogromne gratulacje – mówiła Małgorzata Karwacka.

Spotkaniu towarzyszyły występy artystyczne, nie zabrakło również smacznego poczęstunku. Organizatorem wydarzenia był wójt Gminy Szydłowo Tobiasz Wiesiołek.

Fot. Powiat Pilski