Jest nowy, kobiecy zarząd Polska 2050 w Wielkopolsce

Najnowsze Piła Polityka Regiony Wydarzenia

WIELKOPOLSKA. Stowarzyszenie Polska 2050 w Wielkopolsce (ale także w innych województwach)  wybrało nowe władze. W zarządzie zasiadło pięć pań, w tym pilanka, Daria Lubońska. Dzisiaj nowy zarząd ukonstytuował się.

Zarząd Regionu Wielkopolska tworzą: przewodnicząca – Agata Sobczyk z Poznania, magister kierunku biznes międzynarodowy oraz członkinie: Ewa Schädler ze Środy Wielkopolskiej, manager hotelarstwa i gastronomii, Daria Lubońska z Piły, ekonomistka, Magdalena Paszyn z Krotoszyna, ekonomistka, a także Lidia Tyl z Poznania, absolwentka kierunku stosunki międzynarodowe.

Poniżej krótkie biogramy nowego zarządu regionalnego (źródło: eoborniki.pl)

Agata Sobczyk – zaangażowana od początku kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni, organizowała i koordynowała zespoły ludzi do różnych działań kampanijnych i społecznych w ramach ruchu Polska 2050. Magister kierunku biznes międzynarodowy, wcześniej pracowała w Ambasadzie RP w Dublinie w referacie polityczno-ekonomicznym, odbyła staż w Konsulacie RP w Sydney, do niedawna pracowała w amerykańskim e-commerce w Berlinie, gdzie odpowiedzialna była za strategie rozwoju polskich firm na rynku niemieckim i brytyjskim. Obecnie liderka Stowarzyszenia Polska 2050 w Wielkopolsce, odpowiedzialna za jego rozwój w naszym województwie.

Dr Ewa Schädler – manager hotelarstwa i gastronomii. Zawodowo przedsiębiorczyni, od wielu lat z sukcesem prowadzi firmy w branży nieruchomości, hotelarstwa i gastronomii. Prywatnie żona i mama dwóch studentek. Związana z ruchem Szymona Hołowni od samego początku, jako średzianka zajmowała się początkowo powiatem, później okręgiem, a od ponad roku pracowała w Zarządzie Stowarzyszenia Polska 2050 na poziomie regionu. Obecnie wybrana na członkinię Zarządu jako odpowiedzialna za okręg koniński oraz za współpracę Stowarzyszenia i projektu politycznego Szymona Hołowni.

Lidia Tyl – członkini Wielkopolskiego Zarządu Stowarzyszenia Polska 2050. Absolwentka studiów na kierunku stosunki międzynarodowe. W ruchu obecna od początku, aktywnie wspierała kampanię prezydencką i rodzący się projekt społeczno-polityczny. Jest również sekretarzem biura Stowarzyszenia Polska 2050, organizuje pracę biura na poziomie regionu oraz dba o bieżący przepływ informacji.

Magdalena Paszyn – z wykształcenia ekonomistka, działaczka społeczna, z dużym doświadczeniem zawodowym począwszy od prowadzenia firmy budowlanej poprzez doradztwo finansowe i handel. Liderka ruchu w powiecie krotoszyńskim oraz koordynatorka akcji ekologicznych w Wielkopolsce, od początku zaangażowana w ruch Szymona Hołowni, a następnie w działania Stowarzyszenia Polska 2050. Prywatnie mama dwóch córek.

Daria Lubońska – związana z ruchem Szymona Hołowni od samego początku. Zaangażowana w kampanię prezydencką. Z wykształcenia ekonomista, odbyła również studium policealne z administracji państwowej. Prywatnie żona i matka dwójki dzieci. Wraz z mężem od lat prowadzi firmę z branży motoryzacyjnej. Długoletnia wolontariuszka pomagająca bezdomnym zwierzętom. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z wiedzy o problemach behawioralnych jak i socjalizacji zwierząt. Obecnie członkini Zarządu Stowarzyszenia Polska 2050 w województwie wielkopolskim, koordynator prac okręgu 38 oraz liderka ruchu dla ochrony zwierząt.

***

W trakcie wyborów wyłonione zostały również osoby do Regionalnego Sądu Koleżeńskiego, Delegaci na Walne Zebranie oraz przedstawiciel do Rady Ogólnopolskiej.

(Red.)
Fot. Polska 2050 Wielkopolska