Warsztaty rękodzieła artystycznego „Konary sztuki”

Kultura Najnowsze Wydarzenia Złotów
W Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Złotowie odbyło się podsumowanie warsztatów rękodzieła artystycznego „Konary sztuki” w ramach projektu „Patriotycznie-artystycznie”. W podsumowaniu wzięła udział wicestarosta Małgorzata Sameć.
Warsztaty rękodzieła artystycznego „Konary sztuki”, które poprowadziła Jolanta Surma, skierowane były do twórczej młodzieży. W warsztatach wzięło udział 10 osób z powiatu złotowskiego. Na pierwszych zajęciach młodzież zapoznała się z jedną z najstarszych technik wyplatania sznurków – makramą, następnie uczestnicy skupiali się na wykonaniu projektu z wykorzystaniem wzorów i splotów makramy. Program warsztatów był dostosowany do stopnia zaawansowania i indywidualnych możliwości uczestników, którzy zaprojektowali i pletli prace ścienne na gałęziach. Na zakończenie warsztatów odbyła się sesja fotograficzna wykonanych prac. Wykonane zdjęcia wykorzystane zostały do wydruku pocztówek, które wręczono uczestnikom projektu podczas wystawy – taki upominek będzie promocją działań twórczości młodzieży z powiatu złotowskiego.
Uroczystość podsumowania warsztatów otworzyła dyrektor POPP Aldona Chamarczuk. W spotkaniu uczestniczyła wicestarosta złotowski Małgorzata Sameć i prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego, Alicja Andrzejewska. W czasie podsumowania i wystawy wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Projekt „Patriotycznie-artystycznie” był współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Miejskiego w Złotowie.
Starostwo Powiatowe w Złotowie