Jest wyrok w sprawie protestu wyborczego. Mariusz Podgórski zostanie radnym Ujścia  

Najnowsze Piła Polityka Wydarzenia

PIŁA. -Wybór Piotra Flejszerowicza (KKW Porozumienie dla Gminy Ujście)  na radnego Rady Miejskiej w Ujściu jest nieważny ? uznał dzisiaj sędzia Sądu Okregowego w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy  w Pile. Wyrok ten ma związek z wniesionym przez Mariusza Podgórskiego,  kandydata KKW Wszystko dla Gminy Ujście,  protestem wyborczym.

Gdy Mariusz Podgórki składał protest wyborczy tylko domniemywał,  że wyniki wyborów zostały sfałszowane. W toku przeprowadzonego postępowania dowodowego jego przypuszczenia się potwierdziły. Okazało się, że wyborcy oddali najwięcej głosów tj. 162 właśnie na Podgórskiego, a nie na jego konkurenta, który obecnie pełni mandat radnego w Ujściu.

 

 

7 stycznia 2019 r. odbyła się już druga rozprawa, podczas której sędziowie SO dokonali ponownego przeliczenia głosów w Okręgu Wyborczym nr 7. Po przeliczeniu okazało się, że wyniki dla tego okręgu są inne niż te ogłoszone przez Komisję Wyborczą w dniu 22 października 2018 r.

Dzisiaj, w samo południe sędzia Sadu Okręgowego  w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy  w Pile ogłosił wyrok w tejże sprawie.

  -Sąd postanawia, po pierwsze: stwierdzić nieważność wyboru Piotra Flejszerowicza do Rady Miejskiej w Ujściu w wyborach przeprowadzonych w dniu 21. października 2018 roku. Po drugie: stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego  Piotra Flejszerowicza wybranego do Rady Miejskiej w Ujściu w Okręgu Wyborczym nr 7.  Po trzecie: zobowiązać Obwodową Komisję Wyborczą do ponownego ustalenia wyniku wyborów w Okręgu Wyborczym nr 7, przy czym ustalenie to nastąpi przez Obwodową Komisję Wyborczą powołaną  w innym składzie.

W uzasadnieniu wyroku sędzia podkreślił: -Wnioskodawca złożył w trybie artykułu 394 Kodeksu Wyborczego protest wyborczy zarzucając, iż z informacji które uzyskał, wynik głosowania w obwodzie był zupełnie inny niż wynikało to z protokołu wyłożonego do publicznej wiadomości przez Obwodową Komisję Wyborczą w Ujściu. W trakcie przeprowadzonego postępowania dowodowego przed Sądem okazało się, że wszystkie czynności wyborcze zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, z wyjątkiem ustalenia wyników głosowania.

W ocenie Sądu nie ma przesłanek do tego, żeby stwierdzić nieważność wyborów, a jedynie nieważność ustalonego wyniku głosowania przez komisję obwodową.

***

Mariusz Podgórki nie ukrywa zadowolenia z ogłoszonego dziś wyroku.

-To postanowienie w stu procentach mnie satysfakcjonuje. Sąd ogłosił, że głosy ponownie zostaną przeliczone przez nowo wybraną komisję.  Ja już byłem świadkiem przeliczenia tych głosów i wiem jaki będzie wynik. Przykre jest to, że wykazaliśmy słaby punkt w wyborach, że można dokonać błędu, pomyłki, a nawet sfałszowania. Nie chcę jednak dzisiaj mówić jaka sytuacja spowodowała, że doszło do pomyłki przy liczeniu głosów.

 

Te słabe punkty ? zdaniem Podgórskiego – to obsługa informatyczna i  moment wprowadzania głosów do systemu  komputerowego. Ale  mógł też zawinić… człowiek. Sprawę bada chodzieska prokuratura i policja.

Jeśli okaże się, że było to celowe działanie, wówczas będę dochodził sprawiedliwości na drodze cywilno-prawnej, a pieniądze zostaną przekazywane na osoby niepełnosprawne w Ujściu – dodaje Podgórski.

 

Tymczasem  wszystko wskazuje na to,  że Mariusz Podgórski  niebawem złoży ślubowanie i zostanie radnym Rady Miejskiej w Ujściu.

Postanowienie uprawomocni się za 7 dni.

 (Red.)