Jubileusz i sztandar dla OSP Podróżna

Najnowsze Wydarzenia Złotów

PODRÓŻNA. 26 czerwca 2021 roku zapisze się w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Podróżnej jako podwójne święto. Tego dnia bowiem jednostka obchodziła swoje 90-lecie oraz nadanie nowego sztandaru. Oba te wydarzenia połączono z obchodami Gminnego dnia strażaka dla jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta Krajenka.

Wśród zaproszonych gości był m.in. komendant powiatowy PSP w Złotowie mł. bryg. Jarosław Kołak oraz dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej st. kpt. Krzysztof Olczak, a także przedstawiciele Związku OSP RP v-ce Prezes OW ZOSP RP Andrzej Martin oraz Prezes Oddziału Powiatowego Andrzej Kacprzak. Władze samorządowe reprezentował m.in. burmistrz Gminy i Miasta Krajenka Stefan Kitela oraz Przewodniczący Rady Piotr Jończyk.

-Wszyscy zebrani zgodnie i jednogłośnie podkreślali ogromne zaangażowanie strażaków OSP Podróżna wspieranych przez mieszkańców sołectwa, władze samorządowe i licznych sponsorów. Wpłynęło to na znaczny wzrost możliwości działań ratowniczych prowadzonych przez jednostkę i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla lokalnej społeczności. Jednostka OSP Podróżna cyklicznie pozyskuje nowy sprzęt i wyposażenie. Członkowie uczestniczą w wielu szkoleniach tak, aby podnosić gotowość operacyjną do działań ratowniczych, co skutkuje między innymi tym, że w najbliższych latach jednostka planowana jest do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – mówi st. kpt. Krzysztof Olczak z KP PSP w Złotowie.

(Red.)
Fot. Krzysztof Olczak