Jubileusz par małżeńskich z długoletnim stażem

Najnowsze Piła Regiony

KACZORY.  19 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach Jubilaci świętowali w towarzystwie rodzin, radnych i pracowników Urzędu Gminy w Kaczorach. Złote i Diamentowe Gody w gminie Kaczory świętowały cztery pary małżeńskie.

Podczas uroczystości pary małżeńskie z 50-letnim stażem zostały uhonorowane pamiątkowymi medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał wójt gminy Kaczory Brunon Wolski wspólnie z wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Ryszardem Grzelakiem i Kazimierzem Załachowskim.

Wśród udekorowanych par znaleźli się: Krystyna i Jerzy Grzecowie z Dziembówka, Halina i Bogdan Krygerowie z Kaczor, Adela i Wojciech Gapińscy z Kaczor, byli też państwo Leokadia i Bronisław Mulowie z Dziembówka, którzy w tym roku obchodzili 60-lecie pożycia małżeńskiego. Diamentowej parze wręczono okolicznościowy prezent. Wszyscy jubilaci otrzymali pamiątkowe dokumenty, kwiaty i upominki promocyjne.

Wójt gminy Kaczory złożył wyrazy uznania za długie i zgodne pożycie małżeńskie, podziękował jubilatom za troskę o swoje rodziny i wkład wniesiony w rozwój gminy. Życzył świętującym parom dalszych lat życia w zdrowiu i wzajemnej miłości.

Na koniec jubileuszową uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego ?Sonata? pod kierownictwem Jana Margowskiego.

Foto: kaczory.pl

(Red.)