Jubileuszowe święto gospodyń

Najnowsze Senior Wydarzenia Złotów
ZAKRZEWO. Odbyło się wyjątkowe wydarzenie: obchody 60. rocznicy powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Starej Wiśniewce.
Siłą rzeczy organizację te przez dziesięciolecia tworzyło wiele osób, stąd bardzo ważnym elementem obchodów było uczczenie pamięci wszystkich tych gospodyń, których nie ma już wśród nas. W kościele pw. św. Marcina Biskupa odbyła się Msza Święta w intencji zmarłych członkiń KGW Stara Wiśniewka oraz z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla żyjących i aktywnych członków koła.
Po jej zakończeniu w sali wiejskiej zorganizowano część oficjalną. Wśród zaproszonych gości byli Wójt Gminy Zakrzewo Marek Buława, dyrektor biura LGD Krajna Złotowska Marek Romaniec, kierownik biura powiatowego ARiMR w Złotowie Adam Klaryński, jak również członkinie i członkowie pozostałych kół z terenu gminy oraz lokalni działacze i przyjaciele koła.
Na ręce przewodniczącej koła, Genowefy Suchy, spłynęła moc serdecznych gratulacji i życzeń, będących też wyrazem uznania dla wszystkich osób tworzących koło na przestrzeni dziesięcioleci. Były to chwile bardzo uroczyste, ale i chwilami sentymentalne, pełne wspomnień. Jak na koło gospodyń przystało, jubilatki przygotowały wspaniały poczęstunek: przepyszne tradycyjne potrawy. Program wydarzenia uzupełniły konkursy oraz zabawa taneczna.
Z okazji jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność koła: niech prowadzona przez Was działalność wciąż integruje społeczność lokalną i stanowi inspirację do włączania się dla kolejnych osób w pielęgnowanie pięknych, ludowych tradycji przez następne dziesięciolecia!