MŁ. ASP. AGNIESZKA NALEWAJKO LAUREATKĄ KONKURSU „POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ”

Najnowsze Piła Wydarzenia

W tym roku odbyła się 15 edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jednym z pięciu zwycięzców konkursu została dzielnicowa Komendy Powiatowej Policji w Pile – młodszy aspirant Agnieszka Nalewajko. Gratulujemy!

Ideą konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Celem przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Do konkursu nadesłano 162 zgłoszenia, dotyczące 143 policjantów. Wśród kandydatów byli funkcjonariusze zarówno służby prewencyjnej, jak i kryminalnej. W wielu zgłoszeniach osoby zgłaszające podkreślały wrażliwość na krzywdę ludzi, takt i kulturę osobistą policjantów. Na podstawie otrzymanych zgłoszeń komisja mogła wyłonić pięciu funkcjonariuszy.

Laureatem w ogólnopolskim konkursie „Policjant, który mi pomógł” została mł. asp. Agnieszka Nalewajko – dzielnicowa Komendy Powiatowej Policji w Pile. Tak ważne wyróżnienie zostało wręczone przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka podczas Centralnych Obchodów Święta Policji, które odbyły się 23 lipca 2022 roku w Katowicach.

W przeddzień uroczystości w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się spotkanie laureatów z szefem polskich Policjantów, który w obecności przełożonych porozmawiał ze zwycięzcami, osobiście pogratulował im wyróżnienia i podziękował za wykonywaną każdego dnia służbę.

Cieszymy się, że ciężka praca naszej policjantki, empatia oraz zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi zostało zauważone przez naszych mieszkańców i przyczyniło się do wręczenia mł. asp. Agnieszce Nalewajko tak prestiżowego wyróżnienia.

Relacja z uroczystego spotkania laureatów konkursu: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/220975,Uroczyste-spotkanie-z-laureatami-ogolnopolskiego-konkursu-Policjant-ktory-mi-pom.html

Relacja z Centralnych Obchodów Święta Policji w Katowicach: https://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/341354,Centralne-obchody-Swieta-Policji-w-Katowicach.html

st. sierż. Wojciech Zeszot, KPP Piła