Już ponad 3,9 mln seniorów otrzymało wyższe świadczenia emerytalno – rentowe

Biznes kraj Polityka Senior Wydarzenia

Trwają wypłaty zwaloryzowanych rent i emerytur. Wyższe świadczenia trafiły już do ponad 3,9 mln seniorów w wysokości ponad 9,5 mld zł – Zależy nam, aby naszym seniorom żyło się lepiej. Wspieramy ich w tym trudnym okresie wzrostu cen na wiele sposobów m.in. przez przyznanie dodatku osłonowego czy właśnie wyższe świadczenia emerytalno – rentowe – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Emerytury i renty trafiły już do ponad 3,9 mln seniorów na kwotę ponad 9,5 mld zł.  Koszt świadczeń wypłaconych do połowy marca wyniesie ponad 12,5 mld zł.

Troszczymy się o sytuacje emerytów i rencistów, biorąc pod uwagę  m.in. inflację zdecydowaliśmy o podniesieniu wskaźnika waloryzacji. Dzięki temu świadczenia wzrosły o 7 proc., a nie o 5,7 proc jak wynikałoby to z przepisów – podkreśla minister rodziny Marlena Maląg.

Emerytury i renty w górę

Najniższa emerytura, renta socjalna i renta rodzinna wynosi teraz 1338,44 zł i jest większa o ponad 87 zł niż jeszcze na początku roku. Natomiast osoby częściowo niezdolne do pracy otrzymają świadczenie w  wysokości 1003, 83 zł, więcej o 65 zł niż rok temu.

Wyższa waloryzacja

Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, czyli wskaźnik inflacji w 2021 r. i realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r., przy 20 proc. udziale realnego wzrostu wynagrodzeń we wskaźniku waloryzacji – wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2022 r. ukształtowałby się na poziomie 105,7 proc. Decyzji rządu wskaźnik waloryzacji ukształtował się na poziomie 107 proc.

 

Źródło: