Kierunek Kambodża – azjatycka współpraca akademicka

Edukacja kraj Kultura Najnowsze Piła Podróże Wydarzenia

Tam właśnie dotarła delegacja z Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile, w ramach europejskiego programu wymiany międzynarodowej Erasmus+. Celem wizyty był National University of Management (NUM) w stolicy Kambodży – Phnom-Penh.


Dzięki podpisanej umowie, studenci z Kambodży studiują już w ANS w Pile, ale współpraca cały czas się rozwija. Podczas spotkań w azjatyckiej Uczelni, z której wywodzą się ministrowie oraz wielu znamienitych przedsiębiorców Kambodży, delegacje obu państw miały okazję porozmawiać o szkolnictwie wyższym i partnerstwie akademickim.


Dr Hor Peng – Rektor National University of Management (NUM), dr Seng Bunthoeunh – Prorektor oraz dr Sok Seang – Dyrektor Centrum Języków Obcych, przedstawiali kierunki działań Uniwersytetu, specyfikę studiów, współpracę azjatycką z uczelniami w Korei, Japonii i Chinach oraz programy stypendialne.

Dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS – Rektor ANS w Pile, dr Paweł Dahlke – Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów, mgr Łukasz Marczak – Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, omawiali praktyczność kształcenia, współpracę z biznesem, możliwości nowoczesnej bazy dydaktycznej Uczelni oraz specyfikę współpracy, która wychodzi znacznie poza kontynent europejski. Mowa była także o kambodżańskich studentach, którzy od kilku miesięcy studiują w pilskiej Uczelni i wspaniale reprezentują wartości tego kraju.

Kolejne dni wizyty partnerskiej na NUM, to także spotkania ze studentami, które poprowadzili Łukasz Marczak oraz Magda Drzastwa z Działu Współpracy Międzynarodowej ANS w Pile. – Przede wszystkim chcemy pokazać, jak wspaniałą szansą jest program współpracy między uczelniami na całym świecie. Podkreślamy jak wiele profitów przynosi on studentom – od rozwoju umiejętności językowych, możliwości zrealizowania części programu studiów na uczelniach partnerskich, po otworzenie się na nowe kultury. Dlatego też, starałem przekazać studentom także informacje na temat kultury i historii naszego kraju – podkreśla Łukasz Marczak.

Była więc mowa nie tylko o sposobie rozpoczęcia przygody z programem Erasmus+, ale także o tolerancji, różnicach kulturowych i otwartości na nowe, akademickie możliwości. Studenci pytali o sposób aplikacji, programy studiów, zasady wymiany akademickiej, ale także o kulturę polską.


Podczas wizyty partnerskiej, biura współpracy międzynarodowej, szkoliły się w zakresie wspólnych procedur dotyczących studenckiej wymiany, zasad oceniania, korzystania z systemów ułatwiających aplikacje na studia poza granicami.
Przez cały pobyt polskiej delegacji w Kambodży, pracownicy obu uczelni omawiali także akademickie eventy, o czym z perspektywy ANS w Pile mówiła Aleksandra Fabiszak – Kierownik Działu Rektora.
Nie zabrakło także możliwości bliższego poznania historii oraz kultury tej części Azji.

Wizyta była doskonałym forum zacieśniania współpracy między Uczelniami, a jej efektem będzie również wizyta Władz Rektorskich NUM w Pile.

Aleksandra Fabiszak
Kierownik Działu Rektora
Rzecznik prasowy
Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile