Kocham cię… tato

Najnowsze Piła Wydarzenia

Szczęśliwe dzieciństwo budowane jest m.in. dzięki trosce i zaangażowaniu rodziców w wychowanie dziecka. Rodzina jest wielką wartością, a w jej centrum zawsze powinno być dziecko – powiedział podczas uroczystości wręczenia nagród VI edycji senackiego konkursu pt. „List do Taty” w Mirosławiu Ujskim senator Adam Szejnfeld, który jest organizatorem tego konkursu w Wielkopolsce Północnej.

 

Konkurs prowadzi senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP we współpracy z Zespołem Tato.Net Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego. Podczas uroczystości w sali wiejskiej w Mirosławiu Ujskim, senator Adam Szejnfeld wręczył uczestnikom konkursu wyróżnienia oraz dyplomy, ale docenił także pracę nauczycieli, którzy prowadzili dzieci i natchnęły je do przelania na papier swoich emocji. Podczas uroczystości oprócz dzieci i ich rodziców nagrodzono także panią Dorotę Suwary oraz Panią Ilonę Tadych.

 

Przedmiotem senackiego konkursu była praca pisemna na temat: ,,Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata?”, opisująca relacje z ojcem, ojczymem, ojcem zastępczym, opiekunem lub ,,figurą ojca”. Prace oceniane były według kryteriów: samodzielność pracy, prostota, szczerość i autentyczność, umiejętność pokazania roli ojca w życiu dziecka – uczestnika konkursu oraz w jego rodzinie.

W celu rozstrzygnięcia konkursu na etapie okręgowym senator Adam Szejnfeld powołał specjalną Komisję Konkursową w składzie:

 

  1. Przewodnicząca: pani Anna Karmowska – dyrektor Biura Senatorskiego w Pile.
  2. Członek: pani Teresa Kasior – radna Rady Miasta Piły,
  3. Członek: pan Rafał Zdzierela – radny Rady Powiatu w Pile.

 

Komisja zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia następującym osobom:

 

Nagrody: 

1.Olga Pyszka, Szkoła Podstawowa nr 4 w Pile
2.Kornelia Tomaszewska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu
3.Natalia Jaremba, Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży

oraz

Wyróżnienia: 

 1.Mateusz Wiedera, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ujściu
 2. Oliwier Hejak, Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Szydłowie
 3.Sebastian Wróbel, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Ujskiej

Podczas spotkania z dziećmi, rodzicami i nauczycielami nagrody i wyróżnienia laureatom wręczył senator Szejnfeld w asyście Anny Karmowskiej, przewodniczącej Komisji Konkursowej.

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ważną rolę ojca w rodzinie oraz propagowanie przykładów dobrego ojcostwa. Wszystkie oddane prace były bardzo osobiste, wyjątkowe i wzruszające, czasem smutne. W swoich listach, dzieci wyrażały miłość i przywiązanie do swoich ojców, chęć wspólnego spędzania czasu, również tęsknoty za tatą pracującym w odległym miejscu, lub tatą, którego już z nimi nie ma.

Dzięki tym listom senatorowie, organizatorzy i jurorzy pierwszego etapu, wchodzą w świat dzieci i ich oczami widzą, jaką rolę odgrywają w rodzinach ojcowie, mamy i dziadkowie. Listy, przez swoją autentyczność, niosą ogromny ładunek emocjonalny, który porusza wyobraźnię i serca.

-Nam, politykom, lektura tych listów pozwala zrozumieć czy i jak w tej rodzinnej, w dziecięcej codzienności szanuje się godność najmłodszych i przestrzega się ich praw. Obecność obojga rodziców, szacunek, miłość, bezpieczeństwo, nauka, zabawa, rozmowa i czułość, to nie tylko dar dorosłych, to pragnienia i prawa dzieci. Listy napisane przez dzieci pokazują wyraźnie, że w najmniejszym stopniu chodzi o warunki materialne i pieniądze. Bliskość, zainteresowanie, wspólnie spędzony czas, to wartości o wiele bardziej cenione. One dają zadowolenie, szczęśliwe dzieciństwo i uśmiech – mówi senator Szejnfeld.

Anna Karmowska

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda