Kolejni nauczyciele z awansem zawodowym

Edukacja Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Wczoraj, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, wręczył trzem nauczycielom awanse zawodowe na stopień nauczyciela mianowanego.

Awanse otrzymały:

  • Kamila Pytlarz-Kaczmarek – nauczyciel pedagog w Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Pile, specjalizująca się w diagnozie i terapii pedagogicznej;
  • Barbara Elżbieta Trzaskawka – nauczyciel terapeuta (wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, integracja sensoryczna, motoryka duża, zajęcia rozwijające kreatywność) ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile im. Marii Grzegorzewskiej w Pile.
  • Ewa Piotrowska – nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych z Zespołu Szkół Budowlanych w Pile.

– Gratuluję i życzę sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, która wymaga wyjątkowej odpowiedzialności, cierpliwości, wytrwałości oraz ciągłego doskonalenia ? powiedział starosta Eligiusz Komarowski.

Powiat Pilski