Kolejny konkurs KRUS rozstrzygnięty

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Ostatni konkurs prewencyjny dla rolników i domowników pt. ?Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz? przeprowadzony został przez Placówkę Terenową KRUS w Pile w reżimie sanitarnym. Liczymy na to, że w Nowym Roku będzie możliwość przeprowadzania konkursów w bardziej sprzyjających okolicznościach.

Uwieńczeniem konkursu było wręczenie przez Kierownika PT KRUS w Pile Grzegorza Płachtę nagród rzeczowych za zajęcie trzech pierwszych miejsc dla następujących rolników:

I miejsce ? Janusz Pankowski

II miejsce ? Waldemar Hinz

III miejsce ? Iwona Barabasz

(KRUS Piła)