Komendant KPP w Pile:  Będziemy kontynuować misję budowania silnej, lokalnej Policji

Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. -To szczególny czas do zaakcentowania Waszej niezwykle ważnej roli w społeczeństwie. Roli codziennego, niestrudzonego strażnika bezpieczeństwa i porządku publicznego ? podkreśl podczas piątkowej uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. Sebastian Cichocki. Właśnie tego dnia, w Młodzieżowym Domu Kultury, funkcjonariuszki i funkcjonariusze pilskiej KPP obchodzili swoje święto.

Miniony rok- jak podkreślił komendant Cichocki- był okresem bardzo wytężonej, ofiarnej służby i pracy wszystkich policjantów pilskiej jednostki.

-W styczniu br. Komenda Powiatowa Policji otrzymała honorowy tytuł Lidera Sukcesu, który był szczególnym  podziękowaniem za naszą służbę i pracę ? mówił. -Żeby utrzymać te dobre standardy musimy wszyscy rzetelnie i z zaangażowaniem pracować dalej. I czynimy to każdego dnia.

Szef pilskiej Policji gratulując awansów zawodowych, nagród i wyróżnień, podziękował policjantkom i  policjantom za poświęcenie, ofiarność i zaangażowanie w pełnieniu codziennej służby, a przede wszystkim za wzorową realizację zadań służbowych,  często w niebezpiecznych warunkach,  z narażeniem zdrowia i życia.

Osobne podziękowania komendant Cichocki skierował do rodzin funkcjonariuszy.

    -Bez waszej wyrozumiałości, cierpliwości i  wsparcia, nasza  codzienna służba i praca byłaby znacznie utrudniona ? zaznaczył.

    Słowa wdzięczności popłynęły również do policyjnych emerytów i rencistów, którzy przez lata pracowali na rzecz  pilskiej jednostki, a także do  kierownictwa KWP w Poznaniu,  władz samorządu lokalnego oraz instytucji  państwowych, bez wsparcia których policjanci nie mogliby w pełni wykonywać  swoich zadań, jak też innowacyjnych projektów prospołecznych.

Chcę zapewnić, że wspólnie z podległymi mi funkcjonariuszami i pracownikami Policji będziemy kontynuować misję budowania silnej lokalnej Policji, gdyż tylko profesjonalne podejście do służby jest największą gwarancją bezpieczeństwa obywateli – zwrócił uwagę Sebastian Cichocki.

    Kończąc, złożył mundurowym życzenia wytrwałości, satysfakcji, bezpiecznych powrotów do domu i czasu na realizację własnych pasji.

    -Ze swej strony mogę zapewnić, że tak jak dotychczas ? jestem i będę z Wami ? spuentował komendant KPP w Pile.