Komisja dokonała oceny sołectw, zagród wiejskich i domów….

Najnowsze Trzcianka Wydarzenia
TRZCIANKA. Miał miejsce I objazd w ramach konkursu „Piękna Wieś”. Komisja dokonała oceny sołectw, zagród wiejskich i indywidualnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, które zgłosiły się do konkursu.
W tym roku zgłoszono dwanaście sołectw, piętnaście budynków mieszkalnych oraz cztery zagrody wiejskie. II objazd komisji odbędzie się pod koniec sierpnia, natomiast ogłoszenie wyników Konkursu „Piękna Wieś” i wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek 2022.
Tegoroczny skład komisji: Józef Łastowski – przewodniczący komisji, Karolina Boch-Bobik – zastępca przewodniczącego komisji, Natalia Bakinowska – sekretarz, Marta Matkowska – członek, Katarzyna Sawczyn – członek.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć uczestników konkursu. źródło: https://www.facebook.com/GminaTrzcianka