Komu przeszkadzają kościelne kuranty?!

Interwencje Najnowsze Piła Wydarzenia

PIŁA. Parafianie Świętej Rodziny w Pile są oburzeni. Ktoś poskarżył się w Inspektoracie Ochrony Środowiska na kościelne kuranty…

Elektroniczne kuranty pojawiły się w kościele wiosną tego roku wraz z modernizacją dzwonnicy. Można je usłyszeć trzy razy na dobę. Niestety, piękne granie komuś przeszkadzało i ten “ktoś” sprawę zgłosił do Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Nad kurantami zawisły czarne chmury. Trzeba było szybko wziąć sprawy w swoje ręce. Księża zaapelowali więc o uchylenie zakazu używania kurantów na kościele i od wczoraj pod stosowną petycją zbierają podpisy wiernych.

Czy ta akcja przyniesie oczekiwany skutek? Oby tak się stało.

(Red.)